Prøveforelesning: Rui Miguel Coutinho Palma

M. Sc. Rui Miguel Coutinho Palma ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Connes'embedding problem and its C*-algebraic aspects.

Tid og sted for disputasen

9. november 2012 kl. 10.15,  Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 26. okt. 2012 10:15