Prøveforelesning: Nikolay Qviller

M.Sc. Nikolay Qviller ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The Caporaso–Harris recursion for enumerating plane curves  and subsequent developments".

Tid og sted for disputasen

26. oktober 2012 13:15, Niels Henrik Abels hus, 12. etasje

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 12. okt. 2012 10:15