Prøveforelesning: Nelly Yazmin Villamizar Villamizar

M.Sc. Nelly Yazmin Villamizar Villamizar ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Inverse systems of fat points and the Waring’s problem.

Tid og sted for disputasen

13. desember 2012 13:15, Aud. 4 Vilhelm Bjerknes’ hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 29. nov. 2012 16:14