Prøveforelesning: Heidar Eyjolfsson

Heidar Eyjolfsson ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Series expansions of Brownian motion and other stochastic processes".

Tid og sted for disputasen

21. oktober 2013 kl. 13.15, Aud. 1, Helga Engs hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 7. okt. 2013 10:15