Prøveforelesning: Stig Grafsrønningen

Siv.ing. Stig Grafsrønningen ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "High-Reynolds Number Wall Turbulence; Classical results and recent developments".

Tid og sted for disputasen

25. januar 2013 kl. 13.15,  Aud. 2 Vilhelm Bjerknes’ hus.

 

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 11. jan. 2013 16:09 - Sist endret 23. jan. 2013 16:08