Prøveforelesning: Farah Rashid

M.Sc. Farah Rashid ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Rossby Waves".

Tid og sted for disputasen

5. mars 2013 kl. 13.15,  Abels utsikt, 12. etasje, Niels Henrik Abels hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 19. feb. 2013 15:18 - Sist endret 19. feb. 2013 15:18