Prøveforelesning: André Rognes

Cand.scient. André Rognes avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: "The polyadic tensor product in three dimensions".

Tid og sted for prøveforelesningen over oppgitt emne

21. juni 2013 kl. 10.15,  Aud. 2, Vilhelm Bjerknes' hus.

Tid og sted for disputasen

21. juni 2013 kl. 13.15,  Aud. 2, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 6. juni 2013 16:24 - Sist endret 6. juni 2013 16:29