Prøveforelesning: Amandip Sangha

M.Sc. Amandip Sangha ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "From Baum-Connes to the Novikov conjecture".

Tid og sted for disputasen

24. april 2014 kl. 13.15,  Aud. 4 Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 7. apr. 2014 10:15