Prøveforelesning: Magnus Vartdal

M.Sc. Magnus Vartdal ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Boundary layers at the sea bed and at the free surface in waves".

Tid og sted for disputasen

31. januar 2014 kl. 13.15,  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 17. jan. 2014 10:15 - Sist endret 31. jan. 2014 09:12