2016

Sist endret 9. sep. 2016 15:40 av Biljana Dragisic

M.Sc. Bas P. A. Jordans ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Connections between quantum groups and operator algebras".

Sist endret 25. feb. 2016 16:40 av Biljana Dragisic

M.Sc. Erlend Briseid Storrøsten ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Mean field games".

Sist endret 27. jan. 2016 15:43 av Biljana Dragisic

M.Sc. Hanna Marta Zdanowicz ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Malliavin calculus and applications in Finance".

Sist endret 6. mai 2016 10:18 av Biljana Dragisic

M. Sc. Kristina Rognlien Dahl ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Optimal insider utility portfolio in Kyle-Back models".

Sist endret 14. mars 2016 17:27 av Biljana Dragisic

M.Sc. Martin Jullum ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Empirical likelihood".

Sist endret 2. des. 2016 09:10 av Biljana Dragisic

M.Sc. Olav Nikolai Breivik ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Models and methods for compositional data".

Sist endret 14. juni 2016 10:47 av Biljana Dragisic

M.Sc. Reidar Kvale Joki ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Overview of recent development of fatigue driven delamination of composites".

Sist endret 15. sep. 2016 09:23 av Biljana Dragisic

M.Sc. Tore Magnus Arnesen Taklo ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Fluid mechanics of free surface swimming insects".

Sist endret 7. nov. 2016 15:40 av Biljana Dragisic

M.Sc. Øyvind Bleka ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Penalized regression".