2017

Sist endret 27. jan. 2017 10:25 av Biljana Dragisic

M.Sc. Abushet W. Simanesew ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Modeling and Simulation of Avalanches".

Sist endret 7. juni 2017 15:41 av Biljana Dragisic

Siv.Ing. Emma My Maria Wingstedt ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Design, measurement techniques and diagnostic tools in turbulent dispersion experiments".

Sist endret 13. sep. 2017 08:43 av Biljana Dragisic

M.Sc. Endre Joachim Mossige ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The physics behind a perfectly boiled egg".

Sist endret 10. nov. 2017 09:02 av Annika Rigenholt

M.Sc. Espen Stokkereit ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Rough path theory".

Sist endret 25. okt. 2017 09:18 av Biljana Dragisic

M.Sc. Fredrik Meyer ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Prym varieties: basic constructions and central results".

Sist endret 28. nov. 2017 15:07 av Biljana Dragisic

M.Sc. Hannes Hagen Haferkorn ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Harmonic functions, Brownian motion and martingales".

Sist endret 23. mars 2017 09:01 av Biljana Dragisic

M.Sc. Johanna Ridder ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Theory and numerics of conservation laws with nonlocal flux functions".

Sist endret 15. aug. 2017 07:20 av Biljana Dragisic

Cand.Scient. Jørn Birknes-Berg ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Dry and wet modes in hydro-elastic wave body problems".

Sist endret 29. des. 2016 20:49 av Biljana Dragisic

Siv.ing. Marie Lilleborge ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Inference in Bayesian networks".

Sist endret 13. juni 2017 10:36 av Biljana Dragisic

Diplom Math. Martin Werner Licht ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Discontinuous Petrov Galerkin Methods for Second-Order Elliptic Boundary Value Problems".

Sist endret 3. mars 2017 09:02 av Biljana Dragisic

M.Sc. Miroslav Kuchta ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Modeling and observation of aeration and droplets due to breaking waves".