Prøveforelesning: Emma My Maria Wingstedt

Siv.Ing. Emma My Maria Wingstedt ved Matematisk institutt avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Design, measurement techniques and diagnostic tools in turbulent dispersion experiments".

Tid og sted for disputasen

23. juni 2017 kl. 13.15,  Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus.

For mer informasjon

Ta kontakt med Matematisk institutt.
 

Publisert 9. juni 2017 09:15