print logo

Doktorgrad og forskerkarriere

Dersom du er doktorgradskandidat ved en annen institusjon, har du mulighet til å besøke Universitetet i Oslo som gjesteforsker, eller å følge våre kurs og seminarer.

Forskerutdanning: Ph.d.

Etter mastergrad kan du ta en doktorgrad (ph.d.-grad). Utdanningen er normert til tre år.

Fri doktorgrad: Dr. philos

Dr.philos. passer for den som skriver avhandling på egen hånd.

Forskerkarriere ved UiO

Hvordan blir man forsker?
Hvordan er det å være forsker?

Disputaser

Ingen kommende disputaser

Avhandlinger

Error: Invalid XML: Error on line 1: White spaces are required between publicId and systemId.