print logo

Skjemaer til bruk i forskerutdanningen

Søknad og opptak / Application and Admission:


Søknads- og avtaleskjema for opptak

Samarbeidsavtale med ekstern part

Samarbeidsavtale med senterene


Gjennomføring / Progression:


Forlengelse av avtale

Beskrivelse av spesialpensum

Endring i veilederforhold

Endring av teoretisk pensum


Avslutning / Completion:


For veileder:

Skjema for bedømmelseskomité

Habilitetserklæring / Declaration for member of the adjudication committee

For kandidaten:

Søknad om å få avhandlingen vurdert / Application to have the dissertation assessed

Bekreftelse på opplæringsdel / Documentation of training component

Medforfattererklæring / Co-author declaration [doc/odt] (ENG)

-- -- -- -- --

Personaliaskjema / Personalia form

Sammendrag/pressemelding / Sammendrag/Press release

Publisert 25. mar. 2015 14:37 - Sist endret 25. mar. 2015 14:41