Seminarer - Side 9

Tid og sted: 2. sep. 2011 10:15 - 12:00, B63, NH Abels hus

Christian Kassel, IRMA, Strasbourg, holder et foredrag med tittel:

Torsors in noncommutative geometry

Tid og sted: 1. sep. 2011 11:00 - 12:00, 7. etg., NH Abels hus

Christian Peskine, Paris, holder et felleskollokvium i 7. etg. i NH Abels hus:

Secants and Tangents.

Etter seminaret serveres det kaffe, te og kjeks.