Deltakere i Centre for Computational Inference in Evolutionary Life Science (CELS)

Navn Telefon E-post Emneord
Kjetill Sigurd Jakobsen Professor +47-22854602 +47-90741779 (mob) k.s.jakobsen@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Geir Olve Storvik Professor +47-22855894 geirs@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Geir Kjetil Sandve Førsteamanuensis +47-22840861 +47-93853050 (mob) geirksa@ifi.uio.no Genomanalyse, bioinformatikk, algoritmer, programmering, python, masteroppgave
Sissel Jentoft Forsker +47-22857239 +47-90514752 (mob) sissel.jentoft@ibv.uio.no
Ole Christian Lingjærde Professor +47-22857964 +47-41025247 (mob) 46636659 ole@ifi.uio.no Life science, Genomics, Epigenomics, Integrated analyses, Big data, Data mining, Computational biology, Cancer biology, Personalized medicine, Biological markers, Ecology, Cancer evolution, Breast cancer, Lung cancer, Pancreatic cancer, Ovary cancer, Cancer metastasis, Biostatistics, Mathematical modeling, Bioinformatics
Ingrid Kristine Glad Professor +47-22855879 glad@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Nils Lid Hjort Professor +47-22855954 nils@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Ida Scheel Førsteamanuensis +47-22855874 idasch@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Ørnulf Borgan Professor +47-22855862 borgan@math.uio.no Statistikk, Biostatistikk
Sven Ove Samuelsen Professor +47-22855861 osamuels@math.uio.no Statistikk, Statistikk og biostatistikk
Hildegunn Viljugrein Forsker +47-22855078 hildegunn.viljugrein@ibv.uio.no
Asbjørn Vøllestad Professor +47-22854640 asbjorn.vollestad@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Populasjonsgenetikk, Fisk, Ferskvann
Glenn-Peter Sætre Professor +47-22857291 g.p.satre@ibv.uio.no Evolusjonsbiologi, Artsdannelse, Hybridisering, Fugl, Seksuell seleksjon, Kjønnskromosomer, Populasjonsgenetikk
Thomas F Hansen Professor +47-22854521 t.f.hansen@ibv.uio.no Evolusjon, Teoretisk Biologi
Anne Krag Brysting Professor +47-22857577 a.k.brysting@ibv.uio.no Evolusjon, Polyploidi, Hybridisering, Fylogeografi, Plantesystematikk
Nils Christian Stenseth Professor +47-22854584 n.c.stenseth@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Håvard Kauserud Professor 22854832 99697116 (mob) haavarka@bio.uio.no Sopp-mykologi, Molekylærøkologi, Populasjonsgenetikk, Fylogeografi, Artsdannelse, Mykorrhiza, Endofytter, Soppgenetikk, Biologiske effekter av klimaendringer, Molekylær deteksjon av arter, Molekylære markører, Amplicon high throughput sekvensering
Pål Falnes Professor +47-22854840 pal.falnes@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Göran Erik Nilsson Professor +47-22855807 +47-92057838 (mob) g.e.nilsson@ibv.uio.no
Kamran Shalchian-Tabrizi Professor +47-22857302 +47-41045328 (mob) kamran.shalchian-tabrizi@ibv.uio.no Life sciences
Paul Grini Professor +47-22854574 +47-99390210 (mob) paul.grini@ibv.uio.no Molekylærbiologi, Epigenetikk, Planter, Kromatin, Livsvitenskap - life science
Melinka Alonso Butenko Førsteamanuensis +47-22854573 m.a.butenko@ibv.uio.no
Oddmund Bakke Professor +47-22855787 95851479 (mob) 95851479 oddmund.bakke@ibv.uio.no
Torbjørn Rognes Professor +47-22844787 +47-90755587 (mob) torognes@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk, Algoritmer, Programmering, Parallellisering, Sekvensanalyse, DNA-reparasjon
Eivind Hovig Professor II ehovig@ifi.uio.no Livsvitenskap, Bioinformatikk
Anja Bråthen Kristoffersen
Knut Liestøl Professor +47-22857963 +47-95722532 (mob) knut@ifi.uio.no
Aliaksandr Hubin Stipendiat 45171361 (mob) aliaksah@math.uio.no Statistikk og biostatistikk
Srinidhi Varadharajan Stipendiat srinidhi.varadharajan@ibv.uio.no
Even Sannes Riiser Stipendiat e.s.riiser@ibv.uio.no
Lex Nederbragt Senioringeniør +47-22844132 lex.nederbragt@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science, Bioinformatikk
Anne Maria Eikeset Forsker +47-22855722 99699311 (mob) a.m.eikeset@ibv.uio.no