Geir Ellingsrud : Seminaret om 4-mangfodigheter fortsetter

Vi vil gi en kortfattet intoduksjon til  algebraiske flater og en like kortfattet oversikt over Enriques-Kodaira klassifikasjonen.

Publisert 1. mars 2013 08:34 - Sist endret 11. mars 2013 12:01