John ROGNES: Introduksjon til Segalformodningen

Motivert av Atiyah og Segals kompletteringsteorem for ekvivariant topologisk K-teori formulerte Graeme Segal en tilsvarende formodning om ekvivariant stabil kohomotopi. Jeg vil minne om hva teoremet og formodningen sier, og vise hvordan Segalformodningen kan omformuleres, ved hjelp av norm-restriksjonssekvensene, til en form som lettere lar seg bevise v.h.a. den algebraiske Singerkonstruksjonen. Tanken er at dette skal være det første av en serie foredrag som sikter mot å gi et bevis for en versjon av Segalformodningen i motivisk homotopiteori. Dette var temaet for Thomas Gregersens PhD-avhandling fra 2012.

 

Publisert 4. sep. 2014 12:25 - Sist endret 8. sep. 2014 09:05