Mirjam SOLBERG (UiB): Doble løkkerom og flettede kommutative monoider

Jeg vil snakke om en flettet monoidal diagram kategori av B-rom, Quillen ekvivalent til simplisielle mengder, der kommutative monoider svarer til doble løkkerom i simplisielle mengder. For enhver liten flettet monoidal kategori har jeg konstruert en kommutativ B-roms monoide slik at homotopigrensen av den er svakt ekvivalent til nerven av den flettede monoidale kategorien.Dette gir en modell for alle doble løkkerom siden Fiedorowicz, Stelzer og Vogt viser at alle doble løkkerom er svakt ekvivalente til en nerven av en flettet monoidal kategori i en artikkel fra september 2011. 

Publisert 13. juni 2012 13:16 - Sist endret 28. aug. 2012 14:52