Phd-prosjekter

Her presentere noen av våre phd-studenter sine prosjekter.

Publisert 3. jan. 2013 14:56

I dette prosjektet skal vi studere hvordan dualitetsmetoder kan brukes til å løse ulike problemer innenfor stokastisk kontrollteori og matematisk finans. Dualitetsmetoder er mye brukt i optimering for å løse ellers vanskelige problemer.

Publisert Oct. 22, 2012 2:22 PM
Publisert 22. okt. 2012 13:59

Hvor mange og hva slags cusper kan en cuspidal kurve ha? Vi stiller dette spørsmålet for kurver på det projektive planet og for kurver på Hirzebruchflater.