English version of this page

Inversion of radar remote sensing images and deterministic prediction of ocean waves

Gå til engelsk versjon av denne sida for å lese meir om prosjektet. 

Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Publisert 13. feb. 2012 13:52 - Sist endret 29. apr. 2015 14:36