Siste publikasjoner

Oversikt over de siste 100 publikasjonene fra forskere ved Matematisk institutt registrert i Cristin.

Listen er ikke komplett.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Tveten, Martin; Brandsæter, Andreas & Glad, Ingrid Kristine (2017). Anomaly detection in maritime data streams.
 • Glad, Ingrid Kristine (2017). Kompetanseutfordringer knyttet til utnyttelse av stordata i offentlig sektor.
 • Glad, Ingrid Kristine (2017). Hunting high and low - Statistics for Big Data.
 • Glad, Ingrid Kristine (2017). Old bridge still standing.
 • Ranestad, Kristian (2017). Symmetric and skew symmetric degeneracy loci and constructions of hyperkähler manifolds.
 • Ranestad, Kristian (2017). Apolarity, powersum varieties and divisors in the moduli space of cubic fourfolds.
 • Ottem, John Christian (2017). Semiample line bundles in positive characteristic.
 • Ottem, John Christian (2017). Nef cycles on some hyperkahler fourfolds.
 • Ottem, John Christian (2017). Nef cycles on some hyperkahler fourfolds.
 • Ottem, John Christian (2017). Nef cycles on some hyperkahler manifolds.
 • Ottem, John Christian (2017). Nef cycles on some hyperkahler manifolds.
 • Ottem, John Christian (2017). Positivity of the diagonal.
 • Ottem, John Christian (2017). Positivity of the diagonal.
 • Ottem, John Christian (2017). The Birational Torelli problem for Calabi-Yau 3-folds.
 • Ottem, John Christian (2017). Positivity of the diagonal.
 • Birknes-Berg, Jørn (2017). Wave loads and offshore-related problems - Advanced numerical methods and simulations.
 • Mossige, Endre Joachim; Jensen, Atle & Mielnik, Michal Marek (2017). Erratum to: An experimental characterization of a tunable separation device. Microfluidics and Nanofluidics.  ISSN 1613-4982.  21(1) . doi: 10.1007/s10404-016-1833-z
 • Ranestad, Kristian (2017). Divisors in the moduli space of cubic fourfolds.
 • Brualdi, R.A. & Dahl, Geir (2017). Alternating sign matrices and related polyhedra.
 • Brualdi, R.A. & Dahl, Geir (2017). Alternating sign matrices and polyhedra.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Overgang fra videregående skole til universitet og høyskole/Komplekse tall.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Komplekse tall.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Funksjonsbegrepets utvikling.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Spillteori.
 • Christiansen, Snorre H (2017). Uniformly stable finite elements for convection diffusion equations.
 • Natvig, Bent & Osen, Kirsten K. (2017). Rakettforsvar og sannsynligheter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  49(14), s 23- 23
 • Ranestad, Kristian (2017). Symmetric and Lagrangian degeneracy loci, Kummer surfaces and Hyperkähler fourfolds..

Se alle arbeider i Cristin