Medlemmer i Matematisk fagutvalg H2017

 
Navn Verv
Tale Bakken Ulfsby Leder
Edvard Aksnes Nestleder
Elisabeth Nesheim Hagen Økonomiansvarlig
Søren Gammelgaard Lesesalsansvarlig
Yvonne Neraal Sosialt ansvarlig
Luca Eva Gazdag MNSU-representant
Simen Westbye Moe Emneevalueringsansvarlig
Marius Aasan PopMat-ansvarlig
Arne Tobias Malkenes Ødegaard Sekretær
Kristine Heimdal PR-ansvarlig
Edvard Bakken Webansvarlig
Anders Lindstrøm Bokskapsansvarlig
Eva Steine Dahl Bedriftsansvarlig
Samater Beegsi RealKarriere-ansvarlig
Simon Boge Brant Studielivmedhjelper

 

Matematisk Fagutvalg sitter også i disse utvalgene:

Utvalg Representant(er) Vara(er)
Instituttstyret Luca Gazdag og Simon Boge Brant Søren Gammelgaard
Studieutvalget Arne Tobias M. Ødegaard og Søren Gammelgaard Samater Beegsi
Bachelorrådet Marius Aasan og Eva Steine Dahl Edvard Bakken
Masterrådet Arne Tobias M. Ødegaard Tale B. Ulfsby

 

Publisert 27. aug. 2015 17:26 - Sist endret 18. apr. 2018 15:42