Aktuelt

Aktuelle studiesaker

Aktuelle forskningssaker

  • rognes-torso_740x ERC til Marie E. Rognes 24. aug. 2016 16:05

    Marie E. Rognes, som har en bistilling ved forskningsgruppen i mekanikk på Matematisk institutt, har blitt tildelt et ERC starting grant. Hennes hovedarbeidsplass er SIMULA, som er vertskap for det kommende ERC-prosjektet. Matematisk institutt gratulerer!

  • paularne Paul Arne Østvær får Toppforsk-millioner 27. jan. 2016 11:58

    Forskningsrådet og Universitetene går inn i et spleiselag som de kaller fellesløftet. I år går fellesløftet til ordningen Toppforsk som er en målrettet satsning for å sikre god, langsiktig finansiering til forskningsmiljøer som kan bli internasjonalt ledende på sitt felt.

    Med prosjektet Motivic Hopf equations sikres Paul Arne Østvær og forskningsgruppen i geometri og topologi gode år fremover.