Bachelorrådet for bachelorprogrammene ved Matematisk institutt

Bachelorrådet (Bachelorprogram og undervisning) for Matematikk med Informatikk (MAMI) og Matematikk og økonomi (MAEC) 2017-2020

Bachelorrådets mandat

Medlemmer Varamedlemmer
Utdanningsleder (leder) Kristian Ranestad  
Undervisningsledere Kent-André Mardal Seksjon 1 og 4  
  Ida Scheel  Seksjon 2 og 3  
  Kim Frøyshov   Seksjon 5 og 6  
MAMI Knut Mørken  
MAEC Tom L. Lindstrøm  
Fysikkrepresentant (kalles inn til relevante saker) Anders Malthe-Sørenssen  
IFI-representant (kalles inn til relevante saker) Andreas Austeng  
SosØk-representant (kalles inn til relevante saker) Kjell Arne Brekke  
Stip/postdoc Nikolai Bjørnestøl Hansen  
     
Studenter Fra Matematisk fagutvalg  
  Fra Matematisk fagutvalg  
Sekretær Helena Båserud Mathisen (MAMI) Biljana Dragisic (MAEC)  

Nettsidene til programmet

Publisert 8. mars 2017 15:08 - Sist endret 18. mai 2017 08:40