Programrådet for Masterprogrammene

Programrådet for Masterprogrammene 2017-2020

Masterrådets mandat

Medlemmer Varamedlemmer
Leder Arne B. Sletsjøe  
Vitenskapelig ansatte Karsten Trulsen Geir Pedersen
  Giulua Di Nunno Ørnulf Borgan
     
Midlertidig ansatte Ulrik Bo Rufus Enstad  
Studenter Fagutvalget oppnevner representanter til utvalgene.  
  Fagutvalgets medlemmer  
Sekretær Annika Rigenholt  

Programmenes nettsider:

Masterprogrammet i Matematikk

Masterprogrammet i Mekanikk

Masterprogrammet i Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse

Masterprogrammet i Datascience

 

 

Programmer som ikke tar opp nye studenter: