Styremøter 2017

Styremøte 26/1 2017 Innkalling/referat
Sak 01/2017 Fullmakt til instituttleder
Sak 02/2017* Innstilling 1. amanuensis flere komplekse variable
Sak 03/2017 Eventuelt
Styremøte 30/3 2017 Innkalling/referat
Sak 04/2017* Innstilling 1. amanuensis operator algebraer/logikk
Sak 05/2017 Orienteringssaker
Sak 06/2017 Eventuelt