Knut Martin Mørken

Bilde av Knut Martin Mørken
English version of this page
Telefon +47-22855025
Mobiltelefon +47-91693859
Rom 1033
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål stadion Sognsveien 77 B 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Min hovedinteresse er konstruktiv approksimasjonsteori, særlig utvikling og analyse av beregningsalgoritmer for funksjoner, kurver, flater og volumer. Jeg spesielt interessert i alle aspekter av spline funksjoner. 

De siste årene har jeg også brukt mye tid på innføring av et helhetlig beregningsperspektiv i grunnundervisningen i de matematikktunge realfagene. Dette involverer samarbeid med kolleger på tvers av tradisjonelle faggrenser og er organisert i det såkalte CSE-prosjektet (Computers in Science Education).

Undervisning

Emneord: numerisk analyse, B-splines, beregninger, wavelets, Splines

Publikasjoner

 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2017). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations. Mathematics and Computers in Simulation.  ISSN 0378-4754.  137, s 177- 200 . doi: 10.1016/j.matcom.2016.09.006
 • Malthe-Sørenssen, Anders; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Mørken, Knut Martin (2015). Integrasjon av beregninger i fysikkundervisningen. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  38(4), s 303- 310
 • Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Villanger, Ilan Dehli (2015). Hvordan skaper vi gode betingelser for læring?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  38(4), s 264- 273
 • Melvær, Eivind Lyche; Mørken, Knut Martin & Samset, Eigil (2012). A motion constrained cross-wire phantom for tracked 2D ultrasound calibration. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery.  ISSN 1861-6410.  7(4), s 611- 620 . doi: 10.1007/s11548-011-0661-6
 • Lyche, Tom; Mørken, Knut Martin & Pelosi, Francesca (2009). Stable, linear spline wavelets on nonuniform knots with vanishing moments. Computer Aided Geometric Design.  ISSN 0167-8396.  26(2), s 203- 216 . doi: 10.1016/j.cagd.2008.04.002
 • Mørken, Knut Martin; Reimers, Martin & Schulz, Christian Ferdinand (2009). Computing Intersections of Planar Spline Curves using Knot Insertion. Computer Aided Geometric Design.  ISSN 0167-8396.  26(3), s 351- 366 . doi: 10.1016/j.cagd.2008.07.005
 • Petter, Risholm; Melvær, Eivind Lyche; Mørken, Knut Martin & Samset, Eigil (2009). Intra-operative adaptive FEM-based registration accommodating tissue resection, In Pluim Josien & Benoit Dawant (ed.),  Medical Imaging 2009: Image Processing (Proceedings Volume).  SPIE - International Society for Optical Engineering.  ISBN 9780819475107.  Paper.

Se alle arbeider i Cristin

 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (ed.) (2017). Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 9th International Conference, MMCS 2016 Tønsberg, Norway, June 23-28, 2016 Revised Selected Papers. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-67885-6.  333 s. Vis sammendrag
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry (ed.) (2014). Mathematical Methods for Curves and Surfaces. 8th International Conference, MMCS 2012, Oslo, Norway, June 28 – July 3, 2012, Revised Selected Papers. Springer.  ISBN 978-3-642-54381-4.  511 s.
 • Dæhlen, Morten; Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Merrien, Jean-Louis; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry (ed.) (2010). Mathematical Methods for Curves and Surfaces. Springer.  ISBN 978-3-642-11619-3.  465 s.
 • Tai, Xue-Cheng; Mørken, Knut Martin; Lysaker, Marius & Lie, Knut-Andreas (ed.) (2009). Scale Space and Variational Methods in Computer Vision. Springer.  ISBN 978-3-642-02255-5.  875 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan Wiborg; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2017). Preface. Lecture Notes in Computer Science.  ISSN 0302-9743.  1052:16191 LNCS, s 1- 1 . doi: 10.1016/j.cam.2009.02.019
 • Fyhn, Marianne; Kristensen, Solveig; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Villanger, Ilan Dehli (2017). Helhetlig fokus på utdanningsutvikling.
 • Malthe-sørenssen, Anders; Henriksen, Ellen Karoline; Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Center for computing in science education: fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  1(1), s 236- 241
 • Mørken, Knut Martin (2017). Bioscience, chemistry, pharmacy or life science?.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in the undergraduate mathematics curriculum?.
 • Mørken, Knut Martin (2017). InterAct at UiO: Good education is more than good lectures!.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning: Systematisk arbeid med utdanningskvaliteten med tanke på utvikling og forbedring.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Reflections on mathematics and science education for the future.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin; Runde, Ragnhild Kobro & Skramstad, Tone (2017). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og utdanningsutvikling.
 • Nordbakke, Monica; Stiberg, Cecilie; Sletta, Ingeborg; Mørken, Knut Martin; Lindstrøm, Tom Louis; Hætta, Ole Einar Isaksen; renate, jensen & Kristensen, Tor Espen (2017). Arbeid med kjerneelementer i matematikk.
 • Bersvendsen, Jørn; Samset, Eigil; Mørken, Knut Martin & Reimers, Martin (2016). Segmentation of cardiac structures in 3-dimensional echocardiography. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1748. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kluge, Anders & Mørken, Knut Martin (2016). Nytt skolefag nødvendig. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Mørken, Knut Martin (2016). How can computing assist in learning calculus?.
 • Mørken, Knut Martin (2016). Some reflections on the impact of computers in science education.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2016). Computing across the curriculum.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2016). How should computers influence the mathematics curriculum?.
 • Mørken, Knut Martin & Rasmussen, Live (2016). Skru av autopiloten!.
 • Mørken, Knut Martin & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Course alignment and a culture for quality.
 • Sanne, Anders; Berge, Ola; Bungum, Berit; Jørgensen, Eva Celine; Kluge, Anders; Kristensen, Tor Espen; Mørken, Knut Martin; Svorkmo, Anne-Gunn & Voll, Liv Oddrun (2016). Teknologi og programmering for alle : En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen - august 2016. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sølna, Hanne & Mørken, Knut Martin (2016). How to radically change university education? A joint venture between academics and administration.
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2015). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin (2015). MNs utdanningssatsing.
 • Mørken, Knut Martin (2015). Utdanning, utdanningsroller og læringsmiljø.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2015). Some reflections on the impact of computers in science education.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2015). Tanker om digital realfagsundervisning.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2015). Strategisk blikk på utdanning.
 • Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Villanger, Ilan Dehli (2015). Hvordan skaper vi gode betingelser for læring?.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2014). Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Preface. Lecture Notes in Computer Science.  ISSN 0302-9743.  8177 LNCS
 • Mørken, Knut Martin (2014). Computational Science & Engineering infusion in general undergraduate education.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fagfornyelse i matematikk.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fra Computing in Science Education (CSE) til generell utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fra Computing in Science Education (CSE) til generell utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Hva er digital kompetanse i matematikk?.
 • Mørken, Knut Martin (2014). InterAct — Kultur for læring.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Reforming mathematics and science education.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2014). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2013). Reforming Mathematics and Science Education.
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom & Mørken, Knut Martin (2012). Uniformly stable linear wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin (2012). Estetikk, kreativitet og modeller i matematikk.
 • Mørken, Knut Martin (2012). FoU-basert utdanning i realfag: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2012). Integrating computational methods throughout the bachelor education.
 • Mørken, Knut Martin (2012). Mathematics and science education in a world with computers: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2012). Realfagsutdanning og læring når rammene endrer seg.
 • Mørken, Knut Martin; Sveinsson, Henrik Andersen & Dahl, Lars Oswald (2012). Computing in Science Education (CSE): Numeriske metoder i tverrfaglig og FoU-basert undervisning – gevinster for utdanningen, kandidatene og arbeidslivet.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Framtidas teknologiutdanning.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Hvorfor beregningsorientert matematikk, og hvordan?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). IT i moderne forskningsbasert undervisning: CSE — hva er nøkkelen?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). KUPP: Kulturkompetanse og personlig utvikling. Trenger vi et nytt perspektiv i utdanningene?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Mathematics and science education in a world with computers: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregninger i realfagsutdanningen.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregningsorientert ingeniørutdanning?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregningsperspektiv i ingeniørutdanningen?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Computing in Science Education: Some Experiences and Perspectives.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Hva lærer du første semester på MAEC- og MIT-programmene?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Realfagsundervisning med beregninger.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Status for CSE-prosjektet.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable ’wavelets’ on general triangulations.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable ’wavelets’ on general triangulations.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin & Malthe-Sørensen, Anders (2011). Beregningsorientert utdanning i realfag ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin; Malthe-Sørensen, Anders; Simonsen, Ingve; Hammer, Hugo Lewi; Vatne, Jon Eivind; Nøst, Elisabeth; Løyning, Terje Brinck; Dahl, Lars Oswald & Sasaki, Nina (2011). Computing in Science Education. A guide for universities and colleges in Norway.
 • Mørken, Knut Martin; Simonsen, Ingve; Malthe-Sørensen, Anders; Hammer, Hugo Lewi; Løyning, Terje Brinck; Vatne, Jon Eivind; Nøst, Elisabeth; Dahl, Lars Oswald & Sasaki, nina (2011). Beregninsorientert utdanning: En veileder for universiteter og høgskoler i Norge.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvordan kan IKT bidra til mer relevant opplæring?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan få det til?.
 • Mørken, Knut Martin (2010). Beregninger med (stykkevise) polynomer.
 • Mørken, Knut Martin (2010). CSE (Computers in Science Education)-prosjektet.
 • Mørken, Knut Martin (2010). CSE (Computers in Science Education)-prosjektet og nasjonal spredning.
 • Mørken, Knut Martin (2010). CSE (Computers in Science Education)-prosjektet ved Universitet i Oslo.
 • Mørken, Knut Martin (2010). Simulering - realfagenes tredje bein. Nye muligheter for å rekruttere morgendagens forskere?.
 • Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin & Langtangen, Hans Petter (2009, 02. juni). Verdensledende i moderne realfagsundervisning.  Apollon. Vis sammendrag
 • Malthe-Sørensen, Anders & Mørken, Knut Martin (2009). Hvordan gjøre Norge internasjonalt ledende i realfagsundervisning: Hvordan UiO ble ledende i realfagsundervisning, og hvordan det kan videreføres nasjonalt.
 • Malthe-Sørensen, Anders & Mørken, Knut Martin (2009, 15. september). Realfagrevolusjon i Oslo.  TEKNA.
 • Mørken, Knut Martin (2009). Computers in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2009). Digital lyd og matematikk.
 • Mørken, Knut Martin (2009). Matematikk i lyd, bilder, film og dataspill.
 • Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter; Malthe-Sørenssen, Anders; Mørken, Knut Martin & Vistnes, Arnt Inge (2008). Computers in Science Education, a new way to teach physics and mathematics?. Vis sammendrag
 • Hjorth-Jensen, Morten & Mørken, Knut Martin (2008). Computers in Science Education A New Way to Teach Science?.
 • Hjorth-Jensen, Morten & Mørken, Knut Martin (2008). Computers in Science Education A New Way to Teach Science?.
 • Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Myhre, Annik M & Sølna, Hanne (2008). Computers in science education: A way to teach science?.
 • Mørken, Knut Martin (2008). Matematikk i lyd, bilder, film og dataspill.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. jan. 2013 13:36 - Sist endret 27. okt. 2017 13:08