Knut Martin Mørken

Bilde av Knut Martin Mørken
English version of this page
Telefon +47-22855025
Mobiltelefon +47-91693859
Rom 1033
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål stadion Sognsveien 77 B 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for informatikk

Faglige interesser

Min hovedinteresse er konstruktiv approksimasjonsteori, særlig utvikling og analyse av beregningsalgoritmer for funksjoner, kurver, flater og volumer. Jeg spesielt interessert i alle aspekter av spline funksjoner. 

De siste årene har jeg også brukt mye tid på innføring av et helhetlig beregningsperspektiv i grunnundervisningen i de matematikktunge realfagene. Dette involverer samarbeid med kolleger på tvers av tradisjonelle faggrenser og er organisert i det såkalte CSE-prosjektet (Computers in Science Education).

Undervisning

Emneord: numerisk analyse, B-splines, beregninger, wavelets, Splines

Publikasjoner

 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2017). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations. Mathematics and Computers in Simulation.  ISSN 0378-4754.  137, s 177- 200 . doi: 10.1016/j.matcom.2016.09.006
 • Malthe-sørenssen, Anders; Henriksen, Ellen Karoline; Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Center for computing in science education: fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  1(1), s 236- 241
 • Malthe-Sørenssen, Anders; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Mørken, Knut Martin (2015). Integrasjon av beregninger i fysikkundervisningen. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  38(4), s 303- 310
 • Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Villanger, Ilan Dehli (2015). Hvordan skaper vi gode betingelser for læring?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  38(4), s 264- 273
 • Melvær, Eivind Lyche; Mørken, Knut Martin & Samset, Eigil (2012). A motion constrained cross-wire phantom for tracked 2D ultrasound calibration. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery.  ISSN 1861-6410.  7(4), s 611- 620 . doi: 10.1007/s11548-011-0661-6
 • Lyche, Tom; Mørken, Knut Martin & Pelosi, Francesca (2009). Stable, linear spline wavelets on nonuniform knots with vanishing moments. Computer Aided Geometric Design.  ISSN 0167-8396.  26(2), s 203- 216 . doi: 10.1016/j.cagd.2008.04.002
 • Mørken, Knut Martin; Reimers, Martin & Schulz, Christian Ferdinand (2009). Computing Intersections of Planar Spline Curves using Knot Insertion. Computer Aided Geometric Design.  ISSN 0167-8396.  26(3), s 351- 366 . doi: 10.1016/j.cagd.2008.07.005
 • Petter, Risholm; Melvær, Eivind Lyche; Mørken, Knut Martin & Samset, Eigil (2009). Intra-operative adaptive FEM-based registration accommodating tissue resection, In Pluim Josien & Benoit Dawant (ed.),  Medical Imaging 2009: Image Processing (Proceedings Volume).  SPIE - International Society for Optical Engineering.  ISBN 9780819475107.  Paper.

Se alle arbeider i Cristin

 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (ed.) (2017). Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 9th International Conference, MMCS 2016 Tønsberg, Norway, June 23-28, 2016 Revised Selected Papers. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-67885-6.  333 s. Vis sammendrag
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry (ed.) (2014). Mathematical Methods for Curves and Surfaces. 8th International Conference, MMCS 2012, Oslo, Norway, June 28 – July 3, 2012, Revised Selected Papers. Springer.  ISBN 978-3-642-54381-4.  511 s.
 • Dæhlen, Morten; Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Merrien, Jean-Louis; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry (ed.) (2010). Mathematical Methods for Curves and Surfaces. Springer.  ISBN 978-3-642-11619-3.  465 s.
 • Tai, Xue-Cheng; Mørken, Knut Martin; Lysaker, Marius & Lie, Knut-Andreas (ed.) (2009). Scale Space and Variational Methods in Computer Vision. Springer.  ISBN 978-3-642-02255-5.  875 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fyhn, Marianne; Kristensen, Solveig; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Villanger, Ilan Dehli (2017). Helhetlig fokus på utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Bioscience, chemistry, pharmacy or life science?.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2017). Computing in the undergraduate mathematics curriculum?.
 • Mørken, Knut Martin (2017). InterAct at UiO: Good education is more than good lectures!.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning: Systematisk arbeid med utdanningskvaliteten med tanke på utvikling og forbedring.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Reflections on mathematics and science education for the future.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin (2017). Utdanningsutvikling på MN-fakultetet ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin; Runde, Ragnhild Kobro & Skramstad, Tone (2017). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og utdanningsutvikling.
 • Nordbakke, Monica; Stiberg, Cecilie; Sletta, Ingeborg; Mørken, Knut Martin; Lindstrøm, Tom Louis; Hætta, Ole Einar Isaksen; renate, jensen & Kristensen, Tor Espen (2017). Arbeid med kjerneelementer i matematikk.
 • Bersvendsen, Jørn; Samset, Eigil; Mørken, Knut Martin & Reimers, Martin (2016). Segmentation of cardiac structures in 3-dimensional echocardiography. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1748. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kluge, Anders & Mørken, Knut Martin (2016). Nytt skolefag nødvendig. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Mørken, Knut Martin (2016). How can computing assist in learning calculus?.
 • Mørken, Knut Martin (2016). Some reflections on the impact of computers in science education.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2016). Computing across the curriculum.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2016). How should computers influence the mathematics curriculum?.
 • Mørken, Knut Martin & Rasmussen, Live (2016). Skru av autopiloten!.
 • Mørken, Knut Martin & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Course alignment and a culture for quality.
 • Sanne, Anders; Berge, Ola; Bungum, Berit; Jørgensen, Eva Celine; Kluge, Anders; Kristensen, Tor Espen; Mørken, Knut Martin; Svorkmo, Anne-Gunn & Voll, Liv Oddrun (2016). Teknologi og programmering for alle : En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen - august 2016. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sølna, Hanne & Mørken, Knut Martin (2016). How to radically change university education? A joint venture between academics and administration.
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2015). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin (2015). MNs utdanningssatsing.
 • Mørken, Knut Martin (2015). Utdanning, utdanningsroller og læringsmiljø.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2015). Some reflections on the impact of computers in science education.
 • Mørken, Knut Martin; Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter & Malthe-Sørenssen, Anders (2015). Tanker om digital realfagsundervisning.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2015). Strategisk blikk på utdanning.
 • Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Villanger, Ilan Dehli (2015). Hvordan skaper vi gode betingelser for læring?.
 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2014). Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Preface. Lecture Notes in Computer Science.  ISSN 0302-9743.  8177 LNCS
 • Mørken, Knut Martin (2014). Computational Science & Engineering infusion in general undergraduate education.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fagfornyelse i matematikk.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fra Computing in Science Education (CSE) til generell utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Fra Computing in Science Education (CSE) til generell utdanningsutvikling.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Hva er digital kompetanse i matematikk?.
 • Mørken, Knut Martin (2014). InterAct — Kultur for læring.
 • Mørken, Knut Martin (2014). Reforming mathematics and science education.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2014). Computing in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2013). Reforming Mathematics and Science Education.
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom & Mørken, Knut Martin (2012). Uniformly stable linear wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin (2012). Estetikk, kreativitet og modeller i matematikk.
 • Mørken, Knut Martin (2012). FoU-basert utdanning i realfag: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2012). Integrating computational methods throughout the bachelor education.
 • Mørken, Knut Martin (2012). Mathematics and science education in a world with computers: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2012). Realfagsutdanning og læring når rammene endrer seg.
 • Mørken, Knut Martin; Sveinsson, Henrik Andersen & Dahl, Lars Oswald (2012). Computing in Science Education (CSE): Numeriske metoder i tverrfaglig og FoU-basert undervisning – gevinster for utdanningen, kandidatene og arbeidslivet.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Framtidas teknologiutdanning.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Hvorfor beregningsorientert matematikk, og hvordan?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). IT i moderne forskningsbasert undervisning: CSE — hva er nøkkelen?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). KUPP: Kulturkompetanse og personlig utvikling. Trenger vi et nytt perspektiv i utdanningene?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2012). Mathematics and science education in a world with computers: Computing in Science Education (CSE).
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregninger i realfagsutdanningen.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregningsorientert ingeniørutdanning?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Beregningsperspektiv i ingeniørutdanningen?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Computing in Science Education: Some Experiences and Perspectives.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Hva lærer du første semester på MAEC- og MIT-programmene?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan?.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Realfagsundervisning med beregninger.
 • Mørken, Knut Martin (2011). Status for CSE-prosjektet.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable ’wavelets’ on general triangulations.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable ’wavelets’ on general triangulations.
 • Mørken, Knut Martin; Bruvoll, Solveig & Lyche, Tom (2011). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations.
 • Mørken, Knut Martin & Malthe-Sørensen, Anders (2011). Beregningsorientert utdanning i realfag ved UiO.
 • Mørken, Knut Martin; Malthe-Sørensen, Anders; Simonsen, Ingve; Hammer, Hugo Lewi; Vatne, Jon Eivind; Nøst, Elisabeth; Løyning, Terje Brinck; Dahl, Lars Oswald & Sasaki, Nina (2011). Computing in Science Education. A guide for universities and colleges in Norway.
 • Mørken, Knut Martin; Simonsen, Ingve; Malthe-Sørensen, Anders; Hammer, Hugo Lewi; Løyning, Terje Brinck; Vatne, Jon Eivind; Nøst, Elisabeth; Dahl, Lars Oswald & Sasaki, nina (2011). Beregninsorientert utdanning: En veileder for universiteter og høgskoler i Norge.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvordan kan IKT bidra til mer relevant opplæring?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan?.
 • Mørken, Knut Martin & Sølna, Hanne (2011). Hvorfor beregningsorientert matematikk og hvordan få det til?.
 • Mørken, Knut Martin (2010). Beregninger med (stykkevise) polynomer.
 • Mørken, Knut Martin (2010). CSE (Computers in Science Education)-prosjektet.
 • Mørken, Knut Martin (2010). CSE (Computers in Science Education)-prosjektet og nasjonal spredning.
 • Mørken, Knut Martin (2010). CSE (Computers in Science Education)-prosjektet ved Universitet i Oslo.
 • Mørken, Knut Martin (2010). Simulering - realfagenes tredje bein. Nye muligheter for å rekruttere morgendagens forskere?.
 • Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin & Langtangen, Hans Petter (2009, 02. juni). Verdensledende i moderne realfagsundervisning.  Apollon. Vis sammendrag
 • Malthe-Sørensen, Anders & Mørken, Knut Martin (2009). Hvordan gjøre Norge internasjonalt ledende i realfagsundervisning: Hvordan UiO ble ledende i realfagsundervisning, og hvordan det kan videreføres nasjonalt.
 • Malthe-Sørensen, Anders & Mørken, Knut Martin (2009, 15. september). Realfagrevolusjon i Oslo.  TEKNA.
 • Mørken, Knut Martin (2009). Computers in Science Education.
 • Mørken, Knut Martin (2009). Digital lyd og matematikk.
 • Mørken, Knut Martin (2009). Matematikk i lyd, bilder, film og dataspill.
 • Hjorth-Jensen, Morten; Langtangen, Hans Petter; Malthe-Sørenssen, Anders; Mørken, Knut Martin & Vistnes, Arnt Inge (2008). Computers in Science Education, a new way to teach physics and mathematics?. Vis sammendrag
 • Hjorth-Jensen, Morten & Mørken, Knut Martin (2008). Computers in Science Education A New Way to Teach Science?.
 • Hjorth-Jensen, Morten & Mørken, Knut Martin (2008). Computers in Science Education A New Way to Teach Science?.
 • Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Myhre, Annik M & Sølna, Hanne (2008). Computers in science education: A way to teach science?.
 • Mørken, Knut Martin (2008). Matematikk i lyd, bilder, film og dataspill.
 • Mørken, Knut Martin (2008). Numerical Algorithms and Digital Representation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. jan. 2013 13:36 - Sist endret 27. okt. 2017 13:08