Tom Lyche

Bilde av Tom Lyche
English version of this page
Telefon +47-22856024
Mobiltelefon 48357266 +47-48357266
Rom 1015
Brukernavn
Besøksadresse Senter for matematikk for anvendelser 0851 Oslo Moltke Moes vei 35 Matematikkbygningen

Faglige interesser

 • Splineteori
 • Isogeometrisk analyse
 • Numerisk analyse
 • Approksimasjonsteori

Undervisning

 

Studenter veiledet 1973-2010

● PhD 14:

● Cand Scient            29

 

  Utdannelse

75  Ph.D., Mathematics, Dep. of Mathematics, Univ. of Texas, Austin, USA.

69 Cand. real (M.Sc.) Matematikk, Matematisk institutt, Univ i Oslo.

67 Cand. mag., (B.Sc)  Univ.i Oslo.

Ansettelser

03-                  Professor og Principal Investigator, Senter for matematikk for andvendelser

13                   Professor, Matematisk institutt  Univ. i Oslo

84 –12            Professor, Institutt for informatikk  Univ. i Oslo

77 –84            Dosent, Institutt for informatikk, Univ. i Oslo

76                    Dosent, Matematisk institutt, Univ. i  Oslo

72-75               Universitetslektor  Matematisk institutt, Univ.i  Oslo

93 -                  Konsulent, SINTEF Oslo.

 

Priser

The Dagstuhl foundation’s John Gregory Memorial Award for "Outstanding contributions to  geometric modeling", 2003.

 

Verv

Den første bestyrer ved institutt for informatikk, 77-78

 Leder av gruppen for matemaiske fag  Det norske videnskapsakademi, fra 2005 

●  Medlem av  utvelgeseskomite  for SIAM’s Polya Prize 2010

Medlem av styret i stiftelsen for tidsskriftet  BIT, 2004-2010, utnevnt av Det norske videnskapsakademi.

 

Editorial boards Internasjonale tidsskrifter

● 87-           Journal of Computational and Applied Mathematics.

● 92-           Computer Aided Geometric Design.

● 93-           Advances in Computational Mathematics.

● 93-           BIT.

● 96-07       Computer Graphics Forum.

En liste av inviterte foredrag på internasjonale etablerte konferanser i 2011

1. Isogeometric Analysis 2011: Integrating Design and Analysis Austin, Texas, Jan 13-15, http://www.usacm. org/old/iga_2011/, invited minisymposium lecture
2.
International symposium in Approximation Theory, Vanderbilt Univ. Nashville, May 17-20, http://www. math.vanderbilt.edu/~Nashville2011, 1 hour key note
3.
7th Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing, Trogir Croatia, June 13-17, http: //applmath11.math.hr, 1 hour key note
4.
II Jaen Conference on Approximation Theory, Ubeda, Spain, http://www.ujaen.es/revista/jja/jca/ 2011/index.php, June 27- July 1, 1 hour key note
5.
FOCM’11, Foundations of Computational Mathematics, Budapest, July 4-14, http://www.damtp.cam.ac. uk/user/na/FoCM11/ Semi-Plenary Speaker in Workshop B2: Approximation Theory (40 min)
6.
FOCM’11 Budapest July 4-14, http://www.damtp.cam.ac.uk/user/na/FoCM11/, invited speaker in Workshop C3: Multiresolution and adaptivity in numerical PDEs
7.
Second Workshop on Subdivision and Refinability, Certosa di Pontignano, Siena, Sept. 15-19, http: //www.dmmm.uniroma1.it/~francesca.pitolli/subdiv11/, invited speaker
8.
International Conference on Multivariate Approximation, Sept 24-27, 2011, http://icma2011.rocketbird. de, invited speaker.
9. SIAM Conference on Applied Algebraic Geometry, Raleigh, North Carolina, Oct. 6-9, http://www.siam. org/meetings/ag11/, 1 hour key note
10.
SIAM Conference on Applied Algebraic Geometry, Raleigh, North Carolina, Oct. 6-9, http://www.siam. org/meetings/ag11/, invited minisymposium lecture
11.
SIAM conference on Geometric & Physical modeling, Orlando, Florida, Oct 24-27, http://www.siam. org/meetings/gdspm11/, invited minisymposium lecture 

 

Konferanseorganisering 

 Jeg har vært en av hovedorganisererne på 7 av de 8 internasjonale konferansene  “Mathematical Methods for Curves and Surfaces” i Norge i perioden 88-12 (100-180 deltakere  fra 20-30 land, på 3 tilsvarende konferanser i Frankrike  (>300 deltakere) og en i  USA (150 deltakere). I tillegg har jeg organisert mange mindre konferanser og workshops (40-50 deltakere) i Norge og utlandet og har vært medlem av "scientific committees" på mange internasjonale konferanser.

Samarbeid

Utenlandsopphold  av  5-12 måneders varighet

Sept 07-July 08           Visiting Professor, University of Utah, USA

Jan. 98 – June 98        Visiting Professor, Paul Sabatier University and I.N.S.A.Toulouse, France

Aug.93 – June 94       Visiting Professor, Rice University, USA

Mars – Aug. 87          Visiting Professor, Univ of Utah, USA

Jan-Dec. 83                Visiting Associate Professor, Texas A&M Univ, USA

Aug – Dec. 73,             Visiting Assistant Professor, Math. Res. Center,Univ. of Wisconsin, USA

 

 Kortere utenlandsopphold 

 

2003-2013                  Flere  besøk ved  University of Rennes, France

June 06                       Universita di Roma “Tor Vergata”

April 05                       Univ. di Roma “Tor Vergata” and Univ. di Sienna

1999-2003                  3 besøk Univ. of Bonn, Germany

April 02                      Universita degli Studi di Sienna.

April-May 00             Univ. of Grenoble, France

June-Aug. 83             Univ. of Utah, USA

June-Aug 74               Math. Res. Center, Univ. of Wisconsin, USA         

Publikasjoner

 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2017). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations. Mathematics and Computers in Simulation.  ISSN 0378-4754.  137, s 177- 200 . doi: 10.1016/j.matcom.2016.09.006
 • Bracco, Cesare; Lyche, Tom Johan; Manni, Carla; Roman, Fabio & Speleers, Hendrik (2016). Generalized spline spaces over T-meshes: Dimension formula and locally refined generalized B-splines. Applied Mathematics and Computation.  ISSN 0096-3003.  272, s 187- 198 . doi: 10.1016/j.amc.2015.08.019
 • Bracco, Cesare; Lyche, Tom Johan; Manni, Carla; Roman, Fabio & Speleers, Hendrik (2016). On the dimension of Tchebycheffian spline spaces over planar T-meshes. Computer Aided Geometric Design.  ISSN 0167-8396.  45, s 151- 173 . doi: 10.1016/j.cagd.2016.01.002
 • Lyche, Tom Johan & Muntingh, Agnar Georg Peder (2016). Stable Simplex Spline Bases for C3 Quintics on the Powell–Sabin 12-Split. Constructive approximation.  ISSN 0176-4276.  45(1), s 1- 32 . doi: 10.1007/s00365-016-9332-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (ed.) (2017). Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 9th International Conference, MMCS 2016 Tønsberg, Norway, June 23-28, 2016 Revised Selected Papers. Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-67885-6.  333 s. Vis sammendrag
 • Boissonnat, Jean-Daniel; Cohen, Albert; Gibaru, Olivier; Gout, Christian; Lyche, Tom Johan; Mazure, Marie-Laurence & Schumaker, Larry L. (ed.) (2015). Curves and Surfaces: 8th International Conference, Paris, France, June 12-18, 2014. Springer.  ISBN 978-3-319-22803-7.  492 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Floater, Michael S.; Lyche, Tom Johan Wiborg; Mazure, Marie-Laurence; Mørken, Knut Martin & Schumaker, Larry L. (2017). Preface. Lecture Notes in Computer Science.  ISSN 0302-9743.  1052:16191 LNCS, s 1- 1 . doi: 10.1016/j.cam.2009.02.019
 • Muntingh, Agnar Georg Peder & Lyche, Tom Johan (2017). B-spline-like bases for C2 cubics on the Powell-Sabin 12-split. Vis sammendrag
 • Bruvoll, Solveig; Lyche, Tom Johan & Mørken, Knut Martin (2015). Uniformly stable wavelets on nonuniform triangulations.
 • Muntingh, Agnar Georg Peder & Lyche, Tom Johan (2015). A Hermite Subdivision Scheme for C2 Quintics on the Powell-Sabin 12-Split.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. jan. 2013 13:36 - Sist endret 28. aug. 2014 13:27