Thor Sandmel

Bilde av Thor Sandmel
Telefon +47 228 55916
Rom 633
Brukernavn

Faglige interesser

Algebraisk topologi
Kategoriteori, homologisk algebra
Mengdelære
Logikk
Relativitetsteori
Kvantefysikk

Transcendentalfilosofi, spesielt Kant
Vitenskapsfilosofi, spesielt matematikkfilosofi og fysikkfilosofi

Psykologi
Sosialantropologi

 

Undervisning

"Elektronisk orakel", orakel at math.uio.no, besvarer fagspørsmål i
begynnerkursene i matematikk på e-mail.

Bakgrunn

Cand real fra 1973, matematikk hovedfag, øvrig fagkrets fysikk og filosofi.
PhD i filosofi fra 2001, avhandling om Kants matematikkfilosofi
Vitenskapelig assistent ved Matematisk institutt, UiO, 1973-5
NAVF-stipendiat i Aarhus 1975-6
Fra 1977 konsulent ved Matematisk institutt, Uio

Samarbeid

Causation and reductionism in the sciences, med Arnt Myrstad, UiT, Rani
Lill Anjum og Stephen Mumford, Nottingham University, o.a.

Uformelt nettverk for matematikkfilosofi, med Arnt Myrstad, UiT, Frode
Kjosavik, UMB, o.a.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Leirfall, Anita & Sandmel, Thor (red.) (2009). Enhet i mangfold. Festskrift i anledning Johan Arnt Myrstads 60-årsdag. Unipub forlag.  ISBN 9788230311790.
  • Leirfall, Anita & Sandmel, Thor (red.) (2009). Leirfall, Anita og Sandmel, Thor. Enhet i mangfold. Festskrift til Johan Arnt Myrstad i anledning 60-årsdagen. Unipub forlag, Oslo. 2009 (xxv + 502 sider) ISBN 978-82-303-1179-0. Unipub forlag.  ISBN 9788230311790.  502 s.
  • Sandmel, Thor (2004). Matematikkens indre arkitektonikk og dynamikk. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-149-4.  290 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Balandin, Susan; Vee, Kristin; Sandmel, Thor; Molka-Danielsen, Judith; Flytkjær, Vibeke; Sætre, Marianne Hauge; Hjelle, Heidi & Østby, May (2010). Learning about AAC in a virtual world.
  • Sandmel, Thor (2008). Kant on Geometry and Spatial Intuition: Commentary on Michael Friedman's Geometry, Construction and Intuition in Kant and His Successors.
  • Sandmel, Thor (2001). Matematisk erskjennelse. Grunnriss av en transcendentalfilosofisk fundert matematikkfilosofi.
  • Sandmel, Thor (2000). Matematikkfilosofi, I: Gunnar Gjone & Torgeir Onstad (red.),  Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang.  NKS-forlaget, Oslo.  ISBN 82-508-2039-8.  Kapittel.  s 148 - 157
  • Sandmel, Thor (1997). Vekselvirkning - den forsømte kategori, I: Anita Leirfall & Thor Sandmel (red.),  Festskrift til Johan Arnt Myrstad i anledning 50-års dagen.  Tapir Forlag, Trondheim.  ISBN 82-519-1367-5.  Artikkel.  s 347 - 364

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2010 12:41 - Sist endret 19. mars 2015 14:40

Prosjekter

  • Matematikk,