print logo
English version of this page

Obligatoriske oppgaver

For at du som student skal kunne gå opp til avsluttende eksamen i et emne, må alle obligatoriske oppgaver være godkjent. Obligatoriske oppgaver teller ikke med når karakter i et emne settes.

Du plikter å gjøre deg kjent med reglene for sitat- og kildebruk og reglementet for fusk.

Når får jeg oppgaven?

Obligatoriske oppgaver blir vanligvis lagt ut på semestersiden til emnet minst 2 uker før innleveringsfristen.

Kan jeg samarbeide med andre og bruke hjelpemidler?

 • Det er tillatt å bruke alle hjelpemidler.
 • Det er lov å samarbeide, men du skal selv ha formulert og skrevet den besvarelsen som leveres inn, og den skal gjenspeile din forståelse av stoffet.
 • Du kan bli bedt om å redegjøre muntlig for innholdet i din besvarelse.

Når og hvor leverer jeg?

 • Besvarelsen må leveres instituttet innen tidsfristen som er oppgitt i oppgaveteksten. Innleveringsfristen er absolutt og besvarelsen tas ikke imot seinere med mindre annet er avtalt med studieadministrasjonen på forhånd.
 • Besvarelsen leveres som regel i obligkassa i 7. etasje i Niels Henrik Abels hus.
 • Innleveringsfristen er som regel klokka 14.30 en torsdag.
 • Det er mulig å levere per post eller fax, men da må du registrere dette i forkant slik at vi kan være på utkikk etter besvarelsen din. Obliger som sendes per fax må være mottatt innen fristen for innlevering. Obliger som sendes per post må være poststempla seinest samme dag som innleveringsfristen, og det er ditt ansvar at obligen kommer fram til oss seinest ei uke etter obligfristen. Hvis du vil ha den rettede obligen tilbake i posten, må du legge ved frankert og adressert returkonvolutt. Postadresse og faksnummer.
 • Det er ikke mulig å levere obliger per e-post.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

 • Hvis du på grunn av sykdom eller liknende har behov for utsettelse på levering av oppgaven, må du søke om dette til studieadministrasjonen på forhånd. Legeattest eller annen dokumentasjon må følge søknaden. Utsettelse kan innvilges med inntil ei uke.
 • Hvis du på grunn av langvarig sykdom ikke har mulighet til å levere innen fristen, kan du i særskilte tilfeller få fritak for obligatoriske oppgaver.
 • Undervisningpersonell kan ikke gi utsettelser på frister.

Hvor og når får jeg vite om jeg har fått godkjent oppgaven?

 • Hvorvidt den obligatoriske besvarelsen din er godkjent eller ikke kunngjøres i Devilry seinest ei uke etter innleveringsfristen.
 • Blir den obligatoriske besvarelsen din underkjent, kan du - hvis det er vist et reelt forøk på å løse oppgaven - levere ny besvarelse innen en gitt frist. Ny frist er vanligvis 2 uker etter ordinær frist
 • Faglærer gjør i tvilstilfeller den endelige vurdering av om et forsøk skal betraktes som reelt eller ikke.
 • Du har som student selv ansvar for å få rede på om besvarelser blir vurdert til godkjent, underkjennelse med mulighet for nytt forsøk eller endelig underkjennelse i Devilry.
 • Dersom det er går mer enn ei uke fra innleveringsfrist til resultatet er kunngjort i Devilry (to uker dersom du hadde utsatt innleveringsfrist eller har levert per post), må du ta kontakt med studieadministrasjonen for emner på 1000-nivå og faglærer for emner på 2000-nivå og høyere.
 • Retta oppgave leveres normalt ut på gruppetimene. Hvis det ikke er gruppeundervisning eller du ikke har mulighet til å hente oppgava di på gruppa, kan du hente den i hylla ved av innleveringsboksen i 7. etasje i Niels Henrik Abels hus.

Jeg har fått godkjent obligatoriske oppgaver tidligere

 • Hvis du har fått godkjent alle obligatoriske oppgaver i et emne, trenger du ikke levere oppgaver på nytt. Alle de obligatoriske oppgavene må i så fall være godkjent i ett og samme semester i ett av de siste 10 semestrene, inneværende semester inkludert.
 • Godkjente obligatoriske oppgaver fra tidligere semestre er registrert i StudentWeb under Se opplysninger om deg -> Resultater. Eksempel på godkjente obliger i MAT1100, MAT-INF1100, MAT1110 og STK1100 fra høsten 2012 og våren 2013. Du har ansvar for å sjekke at det er korrekt registrert her. Har du spørsmål rundt dette, kontakt studieadministrasjonen ved Matematisk institutt før fristen inneværende semester for innlevering av første obligatoriske oppgave.
 • Hvis du har levert og fått godkjent obligatoriske oppgaver et tidligere semester uten å ha tatt eksamen i emnet, kan du bli bedt om å vise frem de godkjente oppgavene til studieadministrasjonen ved Matematisk institutt for registrering.
 • Du må møte til eventuell midtveiseksamen og avsluttende eksamen selv om du har godkjente obligatoriske oppgaver fra tidligere semestre.
 • Obligatoriske oppgaver fra andre/liknende emner godtas ikke som erstatning for innlevering av obligatoriske oppgaver.
  Unntaka er disse kombinasjonene:
  • MAT-INF3100/INF-MAT3370,
  • MAT-INF3360/INF-MAT3360,
  • MAT-INF4130/INF-MAT4350,
  • MAT-INF4140/INF-MAT5350 og
  • MAT-INF4170/INF-MAT5340.
Publisert 24. apr. 2014 10:34 - Sist endret 21. sep. 2015 12:29