print logo

Obligatorisk innlevering

Mange av emnene som tilbys ved Matematisk institutt har obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret. For at du som student skal kunne fremstille seg til emnets siste eksamen må alle obligatoriske oppgaver være bestått. Utover dette teller obligatoriske oppgaver ikke med i vurderingen. Oppgavene blir vanligvis gjort tilgjengelig minst 2 uker før innleveringsfrist.

Innlevering av obligatorisk oppgave ved Matematisk institutt

Med mindre annen særskilt avtale gjelder skal alle obligatoriske oppgaver (obliger) i emner gitt ved Matematisk institutt leveres i obligkassa i 7. etasje i Niels Henrik Abels hus innen innleveringsfristen (ofte klokka 14.30 en torsdag). Det er mulig å levere per post eller fax, men da må du registrere dette i forkant slik at vi kan være på utkikk etter obligen din. Obliger som sendes per fax må være mottatt innen fristen for innlevering. Obliger som sendes per post må være poststempla seinest samme dag som innleveringsfristen, og det er ditt ansvar at obligen kommer fram til oss seinest ei uke etter obligfristen. Hvis du vil ha den rettede obligen tilbake i posten, må du legge ved frankert og adressert returkonvolutt. Postadresse og faksnummer.

Det er ikke mulig å levere oblig per e-post.

Utlevering av rettede obliger

Fra innleveringsfristen har gruppelæreren en uke på å rette, altså normalt til torsdagen etter fristen. Unntaket er her hvis du har fått utsettelse eller levert per post, da er fristen to uker etter opprinnelig frist. Retta obliger leveres normalt ut på gruppetimene. Hvis det ikke er gruppeundervisning i emnet eller du ikke har mulighet til å hente obligen din på gruppa, kan du hente den i hylla ved siden av obligkassa i 7. etasje i NHA. Resultatet registreres også i Devilry. Du bør sjekke at riktig resultat er registrert her.

Tidligere godkjente obliger

Se regelverk for obligatoriske oppgaver.

Ved midlertidig studieuførhet som sykdom

Sykdom og andre tungtveiende grunner kan gi rett til utsatt innleveringsfrist på obligatoriske oppgaver. Forholdet må i alle tilfeller dokumenteres. Hvis du er i tvil, kan du lese regelverk for obligatoriske oppgaver.

Publisert 14. des. 2010 10:02 - Sist endret 19. mar. 2014 13:16