print logo

Aktuelt

Publisert 28. jan. 2015 15:53

Matematisk institutt får hvert år besøk av elever fra videregående skole som deltar på fagdag i matematikk. Elevene fordyper seg i matematikk fra 09.00 om morgenen til 15.00 om ettermiddagen.

Publisert 18. des. 2014 14:13

17. desember var 35 elever oppe til midtveiseksamen i MAT1100U, Matematisk institutts kalkuluskurs for elever i videregående skole.

Publisert 20. nov. 2014 14:01

Norsk Regnesentrals pris for beste masteroppgave ved Matematisk institutt og institutt for informatikk 2013-14 er tildelt Lars Simon for oppgaven A splitting lemma for biholomorphic maps on continously varying domains. Hans veileder har vært Erlend Fornæss Wold.

Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 10. nov. 2014 13:20

Gruppetimer er en viktig del av undervisningstilbudet ved Matematisk institutt, og nå trenger vi gruppelærere til vårsemesteret.

Publisert 22. aug. 2014 13:56

Onsdag 20. august 2014 møtte over 50 forventningsfulle elever fra videregående skole opp i Vilhelm Bjerknes' hus. Matematisk institutt startet for tredje gang et eget undervisningstilbud i MAT1100 for elever som allerede har tatt eksamen i R1 og R2, de to øverste matematikkursene på videregående skole. For å kunne benytte seg av dette spesialtilbudet må de dessuten ha oppnådd karakteren 5 eller 6 i fagene.

Publisert 11. jun. 2014 16:58

Onsdag 29. april var 29 elever fra videregående skoler i Oslo og Akershus oppe til eksamen i MAT1100U - Kalkulus, et emne som er faglig identisk med begynneremnet MAT1100. Nå er resultatet klart, og vi kan gratulere elevene medflott innsats. Gjennomsnittskarakteren ble mellom B og C, litt nærmere B enn C. Av de 29 elevene var det 7 som fikk karakteren A.

Publisert 5. mai. 2014 17:29

Over 40 elever fra videregående skole møtte i kveld opp på Blindern for å få vite mer om hvordan de kan tyvstarte på Universitetet i Oslo. Forutsetningen for å kunne ta matematikkurset MAT1100U – Kalkulus mens du går på videregående skole, er at du allerede har tatt eksamen i R1 og R2 med karakteren 5 eller 6.

Publisert 30. apr. 2014 11:34

Det var dette en eksamenvakt ble fortalt under en luftetur av en av de 29 elevene fra videregående skoler i Oslo og Akershus som var oppe til eksamen i MAT1100U - Kalkulus i går, 29. april. Innholdet i kurset er det samme som i det ordinære begynnerkurset i matematikk ved Matematisk institutt, UiO.

Publisert 28. apr. 2014 14:03

Gruppetimer er en viktig del av undervisningstilbudet ved Matematisk institutt, og nå trenger vi gruppelærere til høstsemesteret.

Publisert 25. mar. 2014 10:07

I noen år på Blindern bruker du mye tid på ligninger, reaksjoner, biotoper og algoritmer. Er det dette din framtidige arbeidsgiver er interessert i?

Publisert 9. des. 2013 11:27

Skal du begynne på et masterprogram ved Matematisk institutt våren 2014?

Publisert 1. nov. 2013 15:21

Gruppetimer er en viktig del av undervisningstilbudet ved Matematisk institutt, og nå trenger vi gruppelærere til vårsemesteret.

Publisert 1. nov. 2013 13:09

Norsk Regnesentrals pris for beste masteroppgave ved Matematisk institutt og Institutt for informatikk tildeles i år til Martin Jullum for oppgaven Focused Information Criteria for Selecting among Parametric and Nonparametric Models. Veileder har vært Nils Lid Hjort.

Matematisk institutt gratulerer!

Publisert 21. okt. 2013 11:14

Matematisk institutt har de siste to årene jobbet med å produsere små matematiske videofilmer - såkalte mattesnutter. Snuttene forklarer sentrale begreper, repeterer og gir eksempler. De er ment som et ekstratilbud som skal støtte opp under undervisningen.

Publisert 23. aug. 2013 13:45

Onsdag 21. august 2013 startet Matematisk institutt en ny runde med et eget undervisningstilbud i MAT1100 for elever på videregående skole. Forutsetningen for å delta på dette spesialtilbudet er at man allerede har tatt eksamen i R1 og R2, de to øverste matematikkursene på videregående skole. I tillegg må eleven ha oppnådd karakteren 5 eller 6 i disse fagene for å kunne bli tatt opp.

Publisert 27. jun. 2013 14:32

Forkurset i matematikk arrangeres i august for 16. år på rad.

Publisert 10. jun. 2013 13:39

Skal du begynne på masterstudier ved Matematisk institutt i høst? Husk obligatorisk informasjonsmøte 14. august.

Publisert 13. mai. 2013 14:31

Onsdag 24. april var 30 elever fra videregående skole oppe til eksamen i MAT1100, begynnerkurset i matematikk ved Matematisk institutt. Nå er resultatet klart, og vi kan gratulere elevene med vel gjennomført eksamen der ingen strøk. Gjennomsnittskarakteren ble litt bedre enn B, og 13 elever fikk karakteren A.

Publisert 19. apr. 2013 08:31
Publisert 9. apr. 2013 15:25

I forbindelse med flytting av forskningsgruppa i beregningsorientert matematikk flytter også en del emner fra Ifi til MI med virkning fra høstsemesteret 2013.

Publisert 24. aug. 2012 08:38