Fagdag om differensiallikninger for videregående skole

Matematisk institutt får hvert år besøk av elever fra videregående skole som deltar på fagdag i matematikk. Elevene fordyper seg i matematikk fra 09.00 om morgenen til 15.00 om ettermiddagen.

Elevene fra Foss vgs. kastet seg ivrig over oppgaven med å kombinere rett differensiallikning, retningsfelt og konklusjon.

Foto: Nils Voje Johansen

Mellom jul og vinterferien arrangerer vi fagdager for elever som har matematikk R2 (3. klasse). Christin Borge leder dem gjennom en dag fylt med differensiallikninger og retningsdiagram. På slutten av dagen må elevene vise hva de har lært i en konkurranse der 2 og 2 får utdelt lapper med 10 ulike differensiallikninger, 10 ulike retningsdiagram og 10 retoriske konklusjoner om integralkurvene. Den første duoen som greier å kople differensiallikninger, retningsdiagram og konklusjon vinner en liten premie. Oppgavene løses med stor iver til tross for at elevene har en stri dag bak seg. Hittil i år har vi hatt besøk av elever fra Ullern, Lillestrøm og Foss.

I tillegg til å lære matematikk får elevene også informasjon om hvordan det er å studere på Blindern. Stipendiat Kristina Rognlien Dahl gir elevene et gløtt inn i studiehverdagen, hva matematikk kan brukes til og hva som vil møte dem hvis de velger å studere på Blindern.

Mellom vinterferien og påskeferien arrangerer Matematisk institutt fagdager i geometri for elever som har matematikk R1 (2. klasse). Før lunsj er temaene hentet fra plangeometri (omskrevne og innskrevne sirkler, Cevas setning etc.), etter lunsj får elevene en smakebit på sfærisk geometri.

Alle fagdagene for våren 2015 er fulltegnede, men det blir nye sjanser neste år for skoler som ønsker å delta. For mer informasjon kontakt Nils Voje Johansen.

 

Begynner brikkene å falle på plass? Foto: Nils Voje Johansen

Publisert 28. jan. 2015 15:53 - Sist endret 26. mai 2015 10:28