Masterpris til Martin Jullum

Norsk Regnesentrals pris for beste masteroppgave ved Matematisk institutt og Institutt for informatikk tildeles i år til Martin Jullum for oppgaven Focused Information Criteria for Selecting among Parametric and Nonparametric Models. Veileder har vært Nils Lid Hjort.

Matematisk institutt gratulerer!

Prisvinneren Martin Jullum, Foto: Geir Holm

Norsk Regnesentral innstiftet i 2009 en årlig pris for beste mastergradsoppgave ved Institutt for informatikk (Ifi) og Matematisk institutt (MI), og den vil i år bli utdelt for masteroppgaver levert høsten 2012/våren 2013.

I sin begrunnelse for tildelingen til Jullum skriver komiteen følgende:

"Jullums masteroppgave representerer et viktig og omfattende bidrag innenfor metoder for modellvalg, et sentralt og aktuelt tema innen matematisk statistikk. Jullums hovedbidrag er en ikketriviell utvidelse av fokuserte modellvalgsmetoder til å omfatte sammenligning av både parametriske og ikkeparametriske modeller. Slike modellvalgsmetoder har tidligere vært utviklet for sammenligning av rent parametriske modeller, og spesielt for nøstede parametriske modeller. Jullums metodikk medfører i tillegg at man nå også kan sammenligne ikke-nøstede parametriske modeller via fokuserte kriterier.

Jullum har levert en imponerende  og innholdsrik masteroppgave som demonstrerer stor faglig modenhet, dyp innsikt i statistiske problemer, mestring av avanserte matematiske verktøy, og evne til å koble metode og teori med interessante og relevante anvendelser gjennom utvikling av nødvendig programvare. Resultatene vil opplagt lede til flere artikler i internasjonale tidsskrifter. Sensor Thore Egeland (professor v/UMB) har sensurert masteroppgaver ved norske universiteter i 25 år, og skriver i sin uttalelse at ‘Jullums oppgave er den som har imponert meg mest så langt’."

Publisert 1. nov. 2013 13:09 - Sist endret 14. des. 2017 09:46