Mastereksamen: Paul Mathias Høglend

Tittel:

Syklotome heltall og Kummers bevis for Fermats siste teorem

 

  • Masterprogram: Matematikk
  • Studieretning: n/a
  • Masteroppgave 60 studiepoeng
  • Veileder:  Arne B. Sletsjøe
  • Sensor:  Arvid Siqveland
  • Internsensor:  John Christian Ottem
Publisert 29. mai 2017 15:53 - Sist endret 31. mai 2017 13:28