Frister knyttet til masteroppgaven

 

Hengefag/emner avlagt før opptak til master

Studenter med hengefag fra bachelorgraden eller som ønsker å benytte tidligere avlagte emner i sitt teoretiske pensum, vil kunne få utsatt eller fremskyndet innleveringsfristen for masteroppgaven. Det er veldig viktig at man da leverer inn masteravtalen så tidlig som mulig!

Studenter som skal skrive lang masteroppgave, vil kunne få utsatt eller fremskyndet innleveringsfristen for masteroppgaven til midt i et semester (15. februar eller 15. september). Dette blir avgjort av programrådet, i forbindelse med godkjennelsen av masteravtalen.

 

Innlevering av skjema

  1. Det første skjema som skal leveres inn er Preavtalen. Frist for å levere inn er 1. september. Lektorstudenter som starter i januar har frist 1. februar. Preavtalen skjemaet leveres ut på Velkomstmøtet som er obligatorisk for nye studenter. Skjemaets hovedmål er å sette student i kontakt med kontaktpersonen. Husk å melde deg til emner i StudentWeb.

  2. Neste skjema som skal leveres inn er Studieavtalen for masterstudiet også kalt Masteravtalen. Masteravtalen skal fylles ut i samarbeid med veileder. Er du usikker på hvem du skal høre med om kan være din veileder er kontaktpersonen din et godt sted å starte. Alle studenter får tildelt en kontaktperson på det obligatoriske Velkomstmøtet. Avtalen skal leveres inn senest innen 15. januar, uavhengig om du har hengefag fra bacheloren eller er deltidsstudent, eller skal skrive kort masteroppgave. Ved kort masteroppgave vil prosjektbeskrivelsen bli sendt ut på gitt dato. Studenten skal ikke kjenne innholdet i prosjektbeskrivelsen før den blir delt ut. Viktig - avtalen må bli godkjent før du starter å skrive på masteroppgaven. Dersom du ønsker å begynne på masteroppgaven i 2. semester MÅ avtalen godkjennes før dette. Hovedveileder skal være ansatt ved Matematisk institutt. NB! Dersom du har avlagt emner før opptak og ønsker å bruke disse i graden, vil tid trekkes fra studietiden din - masteravtale må i disse tilfeller levers så fort som mulig og helst før 1. september.

  3. Statusrapporter: Studenter som skriver på Masteroppgaven skal levere statusrapportskjema innen den 31. mars i vårsemesteret, og 15. oktober i høstsemesteret.

  4. Siste skjema som skal leveres er Skjema for oppmelding til avsluttende Mastergradseksamen. Denne bør leveres senest en måned før oppgaven leveres. Legges i posthyllen til studiekonsulenten. Merk: Du må også huske å melde deg til avsluttende eksamen i StudentWeb.

Frist er som vanlig 1. februar/1. september.

Kodene: MAT5930/60, MOD5930/60, ANMAT5930/60. Lektorstudenter: MAT5930L, MEK5930L.

 

Skjemaene skal leveres i posthyllen til studiekonsulenten - postrommet 7. et, Niels Henrik Abels hus. Rigenholt, Annika.

Når det nærmer seg dato for innlevering av selve masteroppgaven bør du lese informasjonen du finner om masterstudier under Om masteroppgaven.

 

Utlevering av oppgaver

(NB: Ny innleveringsdato fra våren 2018)

Kort masteroppgave (30 studiepoeng, 4. semester):

Dato for når prosjektbeskrivelsen blir tilgjengelig for studentene. (I god tid før disse datoer skal prosjektbeskrivelsen godkjennes av leder for masterprogrammet):

  • Vår: mandag i uke 2
  • Høst: mandag i uke 33

Lang masteroppgave (60 studiepoeng):

Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes i sammenheng med masteravtalen som har frist 15. januar.

 

Innlevering av oppgaver

Innlevering av masteroppgavene skal skje innen gitte frister for hvert semester. Disse fristene er absolutte. Dersom fristene ikke overholdes, vil det ha konsekvenser for bedømmelse av oppgaven (jfr. reglementet). Innleveringen skal skje innen kl. 14.30 på innleveringsdatoen.

Hvis innleveringsdato faller på en lørdag/søndag/helligdag er innleveringsfristen på første virkedag etter innleveringsdatoen, innen kl. 14.30).

 

Innleveringsfrister for kort masteroppgave:

  • Innlevering i vårsemesteret: 15. mai
  • Innlevering i høstsemesteret: mandag i uke 50

 

Innleveringsfrister for lang masteroppgave

  • Innlevering i vårsemesteret: 15. mai
  • Innlevering i høstsemesteret: 15. november

 

 

 

Publisert 4. sep. 2012 13:44 - Sist endret 5. sep. 2017 15:32