Frister

Innleveringsfrist

De gjeldende fristene for levering av masteroppgaven finner du på nettsiden om frister knyttet til masterstudiet.

Innlevering skjer ved å sende oppgaven i PDF til studiekonsulenten og i StudentWeb. Subject i e-posten skal inneholde studentens navn og endelig versjon av masteroppgave. PDF-filen bør også hete studentens navn og masteroppgave/thesis (hvis alle oppgavene heter "masteroppgave" el. "thesis" er de vanskelig å skille).

Det er viktig å merke seg at  på den gjeldende dagen må oppgaven være levert innen kl. 14.30, og fristen er absolutt! (Hvis du har fått utsettelse har du en individuell dato).

Hvis en oppgave ikke blir levert innen fristens utløp og det ikke foreligger søknad om utsatt frist, vil studieretten ordinært bli inndratt. Hvis en slik søknad foreligger ved fristens utløp, men blir avslått vil studieretten ordinært bli inndratt. Studenten må da søke opptak til masterstudiet på nytt. Ved nytt opptak må studenten velge en oppgave som faglig er forskjellig fra den oppgaven som ikke ble innlevert. Det teoretiske pensum knyttet til opprinnelig oppgave vil ved nytt opptak bli vurdert i forhold til ny oppgave. Studenten må regne med justering av teoripensum selv om ny oppgave velges fra samme område som den første.

 

Publisert 21. jan. 2014 13:17