Huskeliste

 

  1. Meld deg til avsluttende eksamen i StudentWeb. Vanlig frist 1. februar (evt. 1. september). Liste over eksamenskoder (nederst på siden)
  2. NYTT: Vitnemålet skrives ut på bakgrunn av utdanningsplanen din. Sjekk at denne stemmer med masteravtalen din og at du har bestått alle emnene! Du trenger ikke levere oppmelding til avsluttende eksamen.
  3. Levèr Statusrapportskjema (frist står på skjema)
  4. Sett deg inn i utforming av oppgave, mulighet for farger ol.
  5. Oppgaven sendes på e-post til studiekonsulenten innen fristen (se punktet Innleveringsfrist). Denne formidles så til sensurkomiteen. 
  6. Levèr oppgaven i StudentWeb. Du finner veiledning på Universitetsbibliotekets sider: https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/masteroppgaver/
  7. Studiekonsulenten sender oppgaven til trykk hos reprosentralen - studenten får kopi av denne e-posten. Det trykkes to eksemplarer til studentens eget bruk. (Veileder, internsensor og ekstern sensor får kun elektronisk versjon.)
  8. Hent oppgavene på Repro. (etter ca 4-5 virkedager). 
Publisert 21. jan. 2014 16:51 - Sist endret 2. feb. 2018 08:47