Huskeliste

 

  1. Meld deg til avsluttende eksamen i StudentWeb. Vanlig frist 1. februar (evt. 1. september). Liste over eksamenskoder (nederst på siden)
  2. Husk å levere skjemaet for oppmelding til avsluttende eksamen. Gjør det så tidlig som mulig og senest én måned før du skal levere oppgaven. (Husk å få med emnene som er teoretisk pensum)
  3. Oppgaven sendes på e-post til studiekonsulenten innen fristen (se punktet Innleveringsfrist). Fint om du i e-posten opplyser om du har mer enn én veileder som er interessert i et eksemplar av oppgaven
  4. Levèr oppgaven i StudentWeb. Du finner veiledning på Universitetsbibliotekets sider: https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/masteroppgaver/
  5. Studiekonsulenten sender oppgaven til trykk hos reprosentralen - studenten får kopi av denne e-posten
  6. Hent oppgavene på Repro. (etter ca 4-5 virkedager). (Og lever de til studiekonsulenten).
Publisert 21. jan. 2014 16:51 - Sist endret 5. jan. 2017 13:57