Regler for tildeling av aktuarkompetanse

Aktuarer er sterkt etterspurte analytikere som vurderer og kontrollerer risiko for  forsikringsselskaper, banker og finansinstitusjoner. Deres tjenester er lovpålagt i all forsikring og pensjon der virksomheten må løpende godkjennes av en autorisert aktuar med aktuarkompetanse fra Universitetene i Oslo eller Bergen.

 Ved UiO er kravet for å få tildelt aktuarkompetanse følgende:

Kandidater med utdannelse som vurderes som ekvivalent kan tildeles aktuarkompetanse etter søknad. En søknad kan kun innvilges hvis de obligatoriske emnene er dekket og masteroppgaven er relevant for aktuarvirksomhet. Søknad om aktuarkompetanse rettes til masterstyret i Modellering og dataanalyse. En søknad må inneholde:

  • Rett kopi av vitnemål (samt emnebeskrivelser fra det aktuelle året emnet er avlagt)
  • Kopi av masteroppgaven

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Matematisk institutt

Postboks 1053 Blindern

0316 Oslo

Merk konvolutten med "Aktuarkomptanse".

Publisert 15. nov. 2011 14:03 - Sist endret 28. feb. 2014 15:21