60 studiepoengsanbefaling i forbindelse med undervisningskompetanse i matematikk

Denne anbefalingen er satt sammen med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i matematikkfaget i den videregående skolen. Den gir også en god bakgrunn for å undervise i matematikk på grunnskolen. 

Sentrale emner fra skolematematikken videreføres og settes inn i en større sammenheng samtidig som nye emner støtter opp om og gir en bredere forståelse av begreper og metoder som står sentralt i skolens undervisning. Relevante skoleemner som algebra og funksjonslære, geometri og vektorregning, kombinatorikk og sannsynlighetsregning, rekker og konvergens vektlegges. Kurset gir dessuten en innføring i reell og kompleks analyse. I tillegg får en innblikk i hvordan matematisk programvare kan benyttes og dessuten en innføring i objektorientert programmering.

 

Anbefalingen består av 6 emner:

Og 10 studiepoeng velges blant:

Publisert 19. aug. 2016 11:15 - Sist endret 7. sep. 2017 09:01