print logo

Krav for undervisning og tilsetting i skolen

Hvis du ønsker å jobbe i skolen, er det viktig å skille mellom det å være kvalifisert for å undervise og det å være kvalifisert for tilsetting i skolen.

Krav for å undervise i skolen

Per dags dato er det ingen formelle faglige krav for å undervise matematikk i ungdomsskolen eller videregående skole. Kunnskapsdepartementet hadde imidlertid høsten 2010 forslag om Kompetansekrav for undervisning ute på høring. Blant annet er følgende verdt å merke seg: For ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn) vil det bli foreslått krav om 60 relevante studiepoeng for å undervise i norsk/samisk, matematikk og engelsk og 30 relevante studiepoeng for å undervise i øvrige fag, og i videregående skole vil det bli foreslått krav om 60 relevante studiepoeng for å undervise i alle fag. De nye krava for ungdomstrinnet vil eventuelt tre i kraft fra høsten 2014.

Se også Melding til Stortinget, nummer 22, spesielt kapittel 9.1.1 og 9.1.2.

Krav for tilsetting i skolen

Kvalifikasjon for fast tilsetting i skolen styres av krava for tilsetting etter Opplæringsloven. Følgende er relevant for deg som ønsker å kvalifisere for dette gjennom universitetsutdanning:

§ 14-2. Krav for tilsetjing i grunnskolen
b) Tilsetjing i undervisningsstilling på ungdomstrinnet i grunnskolen:
Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 30 studiepoeng relevant utdanning. Ved tilsetjing for undervisning i faga norsk, matematikk eller engelsk må vedkommande likevel ha minst 60 studiepoeng relevant utdanning for faget.

§ 14-3. Krav for tilsetjing i den vidaregåande skolen
Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i studieførebuande fag i den vidaregåande skolen:
Universitets- og/eller høgskoleutdanning som samla utgjer minst 240 studiepoeng, inklusive pedagogisk utdanning etter § 14-1, for undervisning i fag/på fagområde der vedkommande har minst 60 studiepoeng relevant utdanning.

Merk at det er tilsetningsmyndigheten, i praksis oftest rektor eller skoleleder, som avgjør om studiepoeng regnes som relevante.

Dette anbefaler vi

Matematisk institutt og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO anbefaler en faglig bakgrunn i matematikk tilsvarende 60-gruppa i matematikk for studenter på Lektorprogrammet eller fagkravet for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med matematikk fagdidaktikk for personer som skal undervise matematikk i skolen. Du vil med en slik bakgrunn være faglig kvalifisert for å undervise i skolen, og også for tilsetting hvis du i tillegg har pedagogisk utdanning som beskrevet over. Kravet om pedagogisk utdanning kan oppnås ved å ta en årsenhet i PPU, enten på heltid eller på deltid.

Hvis du ønsker å oppnå faglig bakgrunn som beskrevet over, kan det være aktuelt å ta en årsenhet i realfag eller søke om realfaglig enkeltemnestudierett. Hvis du har spørsmål om hvilke emner du bør ta eller vil ha hjelp til å legge opp et studieløp, kan du sende oss en e-post.

Publisert 15. nov. 2011 13:51 - Sist endret 8. aug. 2012 15:11