Om fakultetet

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Tal og fakta

  • Om lag 6000 studentar
  • Om lag 800 doktorgradskandidatar
  • Om lag 600 vitskaplege tilsette
  • Om lag 470 teknisk/administrativt tilsette
  • Om lag 1910 vitskaplege publikasjonar

Finn fram på fakultetet

Kart over Universitetet i OsloOversikt over einingar og bygningar.

Organisasjon

Likestilling

MN-fakultetet skal legge til rette for at den enkelte medarbeidar og student – uavhengig av kjønn – skal kunne utvikle sin faglege kompetanse i eit stimulerande arbeids- og læringsmiljø.

Arrangement

13 des.
13:15, Ullevål Stadion: Gates of Eden
14 des.
10:15, Faros, level 5, CIENS, Oslo Science Park
14 des.
11:15, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 25, Fornebu
14 des.
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

Kontakt MN

Fakultetsadministrasjonen
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Universitetet i Oslo
Postboks 1032 Blindern
N-0315 OSLO

Tlf: (47) 22 85 52 00
E-post: postmottak@mn.uio.no

Besøksadresse:

Fysikkbygningen aust
Sem Sælandsvei 24
Blindern

Kart