print logo

Aktuelt

Aktuelle saker

  • beregninger-kjemi-molekyl-507 Fremtidens nanomedisiner bygger på kvantekjemi [Apollon] 29. jan. 2015 10:25

    I nanomedisin må vi forstå fysiske fenomener i nanoskala og få et mest mulig korrekt bilde av molekylære fenomener. Da er kvantekjemiske beregninger viktige, forteller Michele Cascella fra Kjemisk institutt.

Arrangementer

I media