Alle arrangementer ved MN

Kommande 5 dagar

i dag feb.
Tid og stad: 23. feb. 2017 12:00 - 13:00, Bikuben, Kristine Bonnevies Hus

Hans-Petter Hersleth, Seksjon for Biokjemi og Molekylærbiologi, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo

 

Tid og stad: 23. feb. 2017 13:15 - 14:00, ZEB Auditorium 3

by

Joost Frieling

From Utrecht University

24 feb.
Vaffel og vitenskap
Tid og stad: 24. feb. 2017 10:03 - 11:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Kan vi mennesker trene bort angst? Kan datamaskiner og roboter bli syke? Hvorfor flyter enkelte mennesker bedre i vann enn andre – og hvorfor gjesper mennesker og dyr?

Tid og stad: 24. feb. 2017 12:15 - 13:00, Room 4213

Javiera Ortiz Severin, PhD student in Microbiology, University of Chile

27 feb.
Tid og stad: 27. feb. 2017 12:00, "Storstua", Simula-senteret, Martin Linges vei 25, Fornebu

M.Sc. Michael Alexander Riegler at the Department of Informatics will be defending his dissertation for the degree of Ph.D:

EIR – A Medical Multimedia System for Efficient Computer Aided Diagnosis

Tid og stad: 27. feb. 2017 12:15, Auditorium 2, Farmasibygningen

Licenciada i farmasi Victoria Jeaninne Valerón Bergh ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmaceutical preformulation and formulation of an alloxazine and a porphyrin-type photosensitizer.

Tid og stad: 27. feb. 2017 12:15 - 13:00, Room 4213

Part1: Jonfinn M. B. Knutsen and William B. Reinar (EVOGENE/CEES) will present their project.

Part2: Chunlin Shi (EVOGENE) will present exciting data.

Fleire kommande arrangement

Tid og stad: 28. feb. 2017 12:15 - 13:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Paneldeltakere: Vibeke Ottesen, Jørn Hurum, Harald Hornmoen Ordstyrer: Andrea Rognan

Tid og stad: 28. feb. 2017 13:00, Auditoriet Lassegrotta, UNIS

Master in Optics Xiangcai Chen at Department of Physics will be defending the thesis A study of dayside open/closed field line boundary dynamics using simultaneous ground-based optical and HF radar observations for the degree of Philosophiae Doctor (PhD)

Tid: 28. feb. 2017 14:15

Riccardo De Bin (Department of Mathematics, University of Oslo) will give a seminar in the lunch area, 8th floor Niels Henrik Abels hus at 14:15.

Tid og stad: 28. feb. 2017 14:15 - 15:00, Seminar room 3508

By Mihaela Pavlicev from Cincinnati Children's Hospital Medical Center

Tid og stad: 28. feb. 2017 15:00 - 16:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Foredrag ved Anders Kvellestad