print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 8. apr. 2015 14:15 - 15:30, Eilert Sundts hus, Auditorium 4

UiO Energy lecture: The development opportunities and environmental challenges associated with energy access are growing. Catherine Wolfram will discuss case studies from Kenya and India.

Tid og sted: 8. apr. 2015 15:15, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes’ hus

Forelesningen i år vil bli holdt av Anja C. Andersen som er førsteamanuensis ved Center for Kosmologi ved Niels Bohr Institutt i København. Hun forsker på stjernestøv – et forskningsfelt som ligger i krysningspunktet mellom fysikk, kjemi, geologi og biologi.

Arrangementet sendes direkte!

Tid og sted: 10. apr. 2015 - 11. apr. 2015, The Norwegian Academy of Sciences and Letters
Tid og sted: 10. apr. 2015 10:15 - 12:00, Smalltalk

Vurderer du å søke masterstudier ved IFI til høsten?

Tid og sted: 10. apr. 2015 11:15 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
Ann-Cecilie Larsen, Post.doc., Dep. of Physics/SAFE, University of Oslo
Tid og sted: 10. apr. 2015 12:15, Auditorium 2, Helga Eng

Master i farmasi Maria Elisabeth Brandal Berstad ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Photochemical internalization of recombinant toxins targeting EGFR and HER2 for treatment of aggressive and resistant cancers.

Tid og sted: 10. apr. 2015 13:15, Aud. 2, Kjemibygningen

M.Sc. Hans Fredrik Veiteberg Braaten vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Mercury in boreal freshwater fish – factors and processes governing increasing concentrations

Tid og sted: 10. apr. 2015 15:15 - 16:00, CEED Seminar Room

by

Dr. Grace Shephard

CEED Postdoctoral Researcher

 

 

Tid og sted: 13. apr. 2015 09:30 - 14. apr. 2015 16:30, Hotel Bristol, Oslo

MN-fakultetet ved Universitetet i Oslo inviterer til årets nasjonale studieadministrativt realfagsseminar. Vi møtes i april for faglig påfyll og erfaringsutveksling!

Programmet er tematisk todelt, med et arbeidsnært fokus den første dagen og et bredere internasjonalt perspektiv den andre dagen. Dag to er arrangert i samarbeid med Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og vil inkludere flere deltagere fra universiteter og høgskoler.

Tid og sted: 13. apr. 2015 13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23b

M.Sc. Daniela Lepri ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Timed Temporal Logic Model Checking of Real-Time Systems. A Rewriting-Logic-Based Approach.

Tid og sted: 14. apr. 2015 09:30 - 16:30, Hotel Bristol, Oslo
Tid og sted: 14. apr. 2015 13:15, Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus

Master of Science Per Harald Ninive ved Fysisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Towards a complete description of aluminium from atomistic modeling – A parameter-free study of hardening precipitates in Al alloys"

 

Tid og sted: 16. apr. 2015 13:15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A

M.Sc. Antonio Luiz Lopes Ramos ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D:

Acoustic Sniper Positioning Systems

Tid og sted: 17. apr. 2015 11:15 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

Anja Røyne, Postdoc at Physics of Geological Processes, Department of Physics, UiO

Tid og sted: 17. apr. 2015 18:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

Dette er fortellingen om kanskje det viktigste huset i Norge på 1800-tallet. Her ble Norge satt på kartet, bokstavelig talt. Det var også her Norge fikk riktig tid. Og det var her professor Christopher Hansteen heiste en ballong klokken 12 hver dag slik at Oslofolk kunne stille klokkene sine, skriver forfatterne Gunnhild B. Aasprang og Tone Skramstad.

Tid og sted: 20. apr. 2015 - 24. apr. 2015, The Norwegian Academy of Sciences and Letters

Welcome to the SECOND conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics. The conference will bring together leading researchers in the fields of stochastic analysis and finance to discuss recent developments and challenges with an edge towards energy, environmental and financial markets.

The conference is also a celebration of professor Bernt Øksendal's 70th anniversary. On Thursday April 23 the program of the conference will mark this big event with a selected list of speakers.

The conference is organized by the Center of Advanced Studies (CAS), Stochastics of Environmental and Financial Economics. Scientific organizers: Fred Espen Benth and Giulia Di Nunno (UiO)

Tid og sted: 20. apr. 2015 - 25. apr. 2015, CEED

by Reidar G. Trønnes. More info here:

Tid og sted: 20. apr. 2015 13:15, ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

Cand.Scient. Shuai Wang ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Systematic Product Line Testing: Methodologies, Automation, and Industrial Application  

Tid og sted: 21. apr. 2015 13:15 - 14:00, CEED Seminar Room

by

Dr. Douwe van Hinsbergen

Associate Professor

Department of Earth Sciences, Utrecht University

Tid og sted: 23. apr. 2015 15:00, Auditorium 2, Kjemibygningen

Siewert-Jan Marrink from University of Groningen, The Netherlands is giving this talk.

Tid og sted: 23. apr. 2015 16:00 - 17:00, Realfagsbiblioteket i Vilhelm Bjerknes' hus

Klimautviklingen styres ikke bare av våre CO2-utslipp, men av hele karbonkretsløpets respons på endringer i temperatur og hydrologi.

Foredrag ved Dag Olav Hessen

Arrangementet sendes direkte!

Tid og sted: 24. apr. 2015 11:15 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

Hakon Dahle, Research Fellow , ITA

Tid og sted: 24. apr. 2015 14:15 - 15:00, Seminar room 3508

Friday seminar by Michael Crusoe 

Tid og sted: 24. apr. 2015 15:15 - 16:00, CEED Seminar Room

by

Zubair Khalil and Majkel van den Brink

Master students

CEED

 

 

Tid og sted: 28. apr. 2015 13:15 - 14:00, CEED Seminar Room

by

Dr. Charles Lesher

University of California, Davis 

Currently Niels Bohr professor at Aarhus University