print logo

Kommende arrangementer

Tid og sted: 22. sep. 2014 10:15 - 12:00, B 62 NHA

Jeg vil vise hvordan Segalformodningen kan omformuleres, ved hjelp av Tatekonstruksjonen, norm-restriksjonssekvensene, Warwick dualitet og Adams' transferekvivalens, til en form som lettere lar seg bevise v.h.a. den algebraiske Singerkonstruksjonen. Dette er det andre i en serie foredrag som sikter mot å gi et bevis for en versjon av Segalformodningen i motivisk homotopiteori. 

Tid og sted: 23. sep. 2014 - 24. sep. 2014, Geologibygningen, Auditorium 1

Ungforsk arrangeres i år av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Det blir både inspirasjonsshow, workshops, foredrag mm. Institutt for geofag stiller under temaet Bærekraftige energisystemer. med tre foredrag om hvordan vi kan forstå klimaet.

Tid og sted: 23. sep. 2014 13:15, Tøyen Hovedgård

Christoph Hahn ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling "Gyrodactylids on European salmonid hosts: Genomics, phylogeography and speciation." for ph.d.-graden.

Tid og sted: 23. sep. 2014 13:15 - 14:00, CEED Seminar Room

by 

Dr. Matteo Lupi

ETH Zurich

Tid: 23. sep. 2014 14:15

Ørnulf Borgan (Department of Mathematics,UiO) gives a seminar

in room 107, 1st floor N.H. Abels House at 14:15 Tuesday September 23rd:

Using cumulative sums of martingale residuals for model checking in nested case-control studies  

Tid og sted: 23. sep. 2014 15:15 - 16:00, B1036, 10th floor, NHA

Variational integrators for interconnected Lagrange-Dirac dynamical systems

Tid og sted: 24. sep. 2014 13:15, Auditoriet i Forskningsbygget (K-bygget), Radiumhospitalet, Montebello

Master i molekylærbiologi Santosh Phuyal ved institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Composition and cellular release of exosomes from cancer cells.

Tid og sted: 24. sep. 2014 16:00 - 17:00, CEED Seminar Room

by 

Dr. Nicolas Flament

The University of Sydney

Tid og sted: 25. sep. 2014 15:00 - 15:45, Pauseareal 10th floor, NHA

Generalized barycentric coordinates and applications

Tid og sted: 25. sep. 2014 17:30 - 18:30, The Norwegian Academy of Science and Letters

-A new window on our Space environment: The polarization of the auroral emissions. A French – Norwegian discovery.

Tid og sted: 25. sep. 2014 19:00 - 30. sep. 2014, Cinemateket

CERN er 60 år og Cinemateket viser dokumentarfilmen "Partikkelfeber" på stort lerret.

Ansatte og studenter ved UiO får billetter til medlemspris!

Tid og sted: 26. sep. 2014 12:30, Auditorium 2, Helga Eng

Master i farmasi Ida Robertsen ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmacological treatments and monitoring strategies to improve outcome in solid organ transplants.

Tid og sted: 26. sep. 2014 13:15, Aud. 5 Vilhelm Bjerknes' hus

M. Sc. Gudmund Horn Hermansen ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Model selection and Bayesian nonparametrics for time series and non-standard regression models

 

Tid og sted: 26. sep. 2014 13:15, Tøyen Hovedgård

Judith Osswald ved Naturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling  "Molecular phylogeny of aleocharine rove beetles (Coleoptera: taphylinidae)." for ph.d.-graden".

Tid og sted: 26. sep. 2014 13:15, Aud. 2, Kjemibygningen

M.Sc. Marius Westgård Erichsen vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Mechanistic studies of acid-catalysed hydrocarbon reactions in zeolitic materials

Tid og sted: 26. sep. 2014 14:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Alexander Wold ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Module Placement using Constraint Programming in Reconfigurable System

Tid og sted: 26. sep. 2014 14:15 - 15:00, Room 3508

Friday seminar by Lars Werdelin

Tid og sted: 26. sep. 2014 15:15 - 16:00, CEED Seminar Room

by 

Dr. Thomas Anderson

University of Pittsburgh

Tid og sted: 30. sep. 2014 13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23B

M.Sc. Viktoria Stray ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

An Empirical Investigation of the Daily Stand-Up Meeting in Agile Software Development Projects

Tid og sted: 30. sep. 2014 13:15 - 14:00, CEED Seminar Room

by 

Dr. David Bercovici

Frederick William Beinecke Prof of Geophysics; Prof Mechanical Engineering

Yale University

Tid og sted: 3. okt. 2014 11:15 - 12:00, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk

Martin Wiesmann, Researcher , ITA

Tid og sted: 3. okt. 2014 13:15, Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus

Master of Science Lisbeth Schnug ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Single and mixture toxicity of biocides to soil invertebrates – from the laboratory to the field scale

Tid og sted: 3. okt. 2014 15:15 - 16:00, CEED Seminar Room

by 

Alexander Minakov

CEED

Tid og sted: 7. okt. 2014 11:15 - 12:00, TBA

Årets Nobelpris i fysikk annonseres 7. oktober. Vi ser sendingen sammen.

Tid og sted: 7. okt. 2014 13:15 - 14:00, CEED Seminar Room

by 

Svein-Erik Hamran

FFI, Oslo