Konferanser

Kommande konferanser

Tid og stad: 10. jan. 2018 09:00 - 12:30, Vilhelm Bjerknes hus, Blindern

Hvordan skal Norge klare å bli ledende på e-helse, innovasjon i helsesektoren og sikre enklere adgang til helsedata og registre?

Tid og stad: 18. sep. 2018 - 20. sep. 2018, Longyearbyen, Svalbard

Norsk Informatikkonferanse (NIK) har sitt 30-års jubileum i 2018 og vi markerer dette ved å holde NIKT2018 på Svalbard.