Studentarrangementer

Kommande

Tid og stad: 22. mai 2018 10:15, Grupperom 1, Georg Sverdrups hus, Blindern

Tittel:

Take a look at the wild side

Visualizations of wild solutions to the two-dimensional compressible Euler equations

 

Tid og stad: 22. mai 2018 10:15, Undervisningsrom UE32, N. H. Abels hus

Tittel: 

An Investigation of Ski-Snow Friction

Tid og stad: 22. mai 2018 11:15, Grupperom 4, Georg Sverdrups hus.

Tittel:

Dirichlet’s Theorem on primes in arithmetic progressions, and Chebyshev’s Bias

 

Tid og stad: 23. mai 2018 13:30 - 15:30, Rom 450, Gydas vei 8

Predikering av interaksjonen mellom atorvastatin og ciklosporin (CsA) ved bruk av PBPK-modell (Simcyp)

Tid: 23. mai 2018 14:15

NIRCA MNLP

Tid og stad: 24. mai 2018 12:00 - 14:00, Vestibylen, Ole-Johan Dahls hus

Få hjelp med søknaden eller spør oss om Forskerlinjen.

Tid og stad: 24. mai 2018 15:00, Rom 7166 OJD

Research Through Design for Myalgic Encephalomyelitis

Tid og stad: 25. mai 2018 12:00 - 14:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Erfaringer og holdninger vedrørende antibiotikabruk hos kurdere i Oslo

Tid og stad: 29. mai 2018 11:00 - 13:00, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Papirbasert immunoekstraksjon, en konseptuell prøvetakingsmetode for massespektrometrisk proteinanalyse

Tid og stad: 30. mai 2018 12:00, Undervisningsrom 126

Tittel:

Geometry of Higher Dimensional Representations of Noncommutative Algebras

 

 

Tid og stad: 31. mai 2018 09:00 - 12:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Parallell ekstraksjon av basiske legemidler over kunstige væskemembraner

Tid og stad: 31. mai 2018 10:00 - 10:30, Aud. 3, Geology building, University of Oslo

Fate and transport of PFAS in the unsaturated zone at Gardermoen, Norway - A laboratory column experiment with numerical modeling for long-term predictions

Tid og stad: 1. juni 2018 08:30 - 10:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Bestemmelse av rusmidler i blod basert på Volumetric Absorptive Microsampling, Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction og væskekromatografi-massespektrometri

Tid og stad: 1. juni 2018 12:30 - 14:30, Seminarrom 297, Farmasøytisk institutt

Kvantitativ bestemmelse av beta-2 agonister i urin ved hjelp av "Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction" og væskekromatografi massespektrometri

Tid og stad: 1. juni 2018 15:00, Møterom "Hurricane", Ullevål, Sognsveien 77B

Tittel:

Mod Two Homology of Q0S0 as an E1 Space

 

Tid og stad: 4. juni 2018 11:30 - 13:30, Rom 450, Gydas vei 8

Bruken av hormonelle prevensjonsmidler, 2004-2017. En farmakoepidemiologisk analyse

Tid og stad: 4. juni 2018 13:30 - 15:30, Rom 450, Gydas vei 8

Medikamentell behandling av ADHD i Norge fra 2004-2016 med fokus på tidlig avslutning og varighet av behandling - En farmakoepidemiologisk studie

Tid og stad: 5. juni 2018 10:00 - 12:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Effekt av Maresin 1 på immortaliserte musemakrofager

Tid og stad: 5. juni 2018 11:00 - 13:00, Rom 086, Gydas vei 8

LPS og TNF-alfa regulerer legumain og cathepsin B under osteoblastdifferensiering av humane mesenkymale stamceller

Tid og stad: 7. juni 2018 10:30 - 12:30, Farmakognosibiblioteket i 3.etg., Farmasøytisk institutt

Struktur og biologisk aktivitet av ekstrakter og isolerte polysakkarider fra Inonotus obliguus

Tid og stad: 7. juni 2018 13:30 - 15:30, Seminarrom 298, Farmasøytisk institutt

Studie av cellulose i biofilm av humanpatogene bakterier i Bacillus cereus-gruppen

Tid og stad: 8. juni 2018 09:30, Undervisningsrom 126

Tittel:

Hvor er jeg? Kan jeg regne det ut?

 

Tid og stad: 8. juni 2018 11:00, Undervisningsrom 126

Tittel:

Heron triangles and van Luijks Theorem

 

Tid og stad: 12. juni 2018 13:15, Undervisningsrom 107, N. H. Abels hus

Tittel:

 

 

Tid og stad: 13. juni 2018 10:30 - 12:30, Rom 086, Gydas vei 8

Graviditet og Legemidler:

Del 1: En systematisk litteraturstudie om intervensjoner ved svangerskapskvalme

Del 2: Pilotering av SafeStart-studien