Studentarrangementer

Kommande

Tid og stad: 12. des. 2017 16:00, Møterom OMS(9460)
Optical Flow based classification of periodical heart events on ultrasound image sets
Tid og stad: 13. des. 2017 09:00 - 09:30, Room 113 (Aud. 3), Geology building, University of Oslo

Reservoir quality of the Stø Formation in the Hoop Fault Complex and Fingerdjupet Sub-basin, SW Barents Sea (The transition between the Stø and Fuglen Formations

Tid: 13. des. 2017 10:00
Process Modeling Based on Smart Home System using JBoss
Tid og stad: 14. des. 2017 09:00 - 11:00, Gydas vei 8

Tittel:

Farmasøytisk omsorg rundt reflukssymptomer, algoritme til bruk i apotek;

Å lære av andres erfaringer, om implementering i Serbia

Tid og stad: 14. des. 2017 10:00 - 10:30, Room 102 (Mellomrommet), Geology building, University of Oslo

Modelling atmospheric infrasound propagation in northern Norway by using the reflectivity method

Tid og stad: 14. des. 2017 12:00, OJD, møterom 6. etasje
Organisering av IT-arkitektur i Forsvaret - fra uegnet organisering til et tydelig målbilde
Tid og stad: 14. des. 2017 15:00, OJD, møterom 6. etasje
Riksrevisjonens måling av digitalisering i forvaltningsrevisjon
Tid og stad: 15. des. 2017 13:00, Rom "Hurricane", Ullevål, Sognsveien 77 B

Tittel:

The Cone Conjecture for Some Calabi-Yau Varieties

 

Tid og stad: 15. des. 2017 13:00 - 15:00, Møterom 450, Gydas vei 8

Apotekbrukernes kunnskapsnivå om reseptfrie smertestillende medisiner

Tid og stad: 18. des. 2017 09:00 - 11:00, Black Box (OJD 3271)
Comparing Sources of Population Data in Health Information Systems
Tid og stad: 18. des. 2017 11:15, Lille fysiske auditorium (V232)

Monte Carlo Simulations of Magnetism in LiNiPO4

Tid og stad: 19. des. 2017 09:00, Black Box (3271)
Fordeler og barrierer ved innføring av ledelsessystem for informasjonssikkerhet basert på ISO 27001:2017
Tid og stad: 19. des. 2017 10:00 - 12:00, Grupperom 298B, Farmasøytisk institutt

Tittel: Photochemical internalization as a treatment option for radiation-resistant cancers

Tid og stad: 20. des. 2017 10:15, Rom "Hurricane" på Ullevål, Sognsveien 77 B

Tittel:

Representations of Cuntz–Krieger Algebras and Wavelets on Fractals

 

Tid og stad: 20. des. 2017 13:00, Rom 3118 (Awk)

Tittel: 

The effect of tissue motion on multibeam Iterative Adaptive Approach  beamforming in medical ultrasound imaging

 

Tid og stad: 3. jan. 2018 10:00 - 10:30, MetOs common area, CIENS, Oslo Science Park

Data Assimilation of Satellite Soil Moisture Retrievals in the Land Surface Model SURFEX

Tid og stad: 9. jan. 2018 10:15 - 12. jan. 2018 15:00, Ole Johan Dahls hus

Det blir 4 dagers obligatorisk undervisning og denne gangen er det fokus på selve oppgaveskrivingen. Det blir teori- og metodeforelesninger, og skrivekurs.  Det er obligatorisk oppmøte. NB: Følg med på denne nettsiden for oppdateringer. Forbehold om endringer.

Tidlegare

Tid og stad: 12. des. 2017 13:00, Rom "End of the Line", Sognsveien 77 B.

Tittel: 

Transfinite surface interpolation over irregular n-sided domains

 

Tid og stad: 12. des. 2017 10:30 - 12:30, Seminarrom 475. Farmasøytisk institutt

Tittel: Analyse av thyroglobulin ved hjelp av væskekromatografi massespektrometri - fokus på enkelte faktorer for immunoekstraksjon

Tid og stad: 12. des. 2017 10:15, Lille fysiske auditorium (V232)

Modelling of cellular high-dose effects in radiotherapy: A comparative analysis of the linear-quadratic and the universal survival curve models for cell carcinoma of the uterine cervix

Tid og stad: 12. des. 2017 09:00, Fysikkbygningen: Kristian Birkelands auditorium

Tittel: 

Time Evolution of Quantum Mechanical Many-Body Systems

 

Tid og stad: 11. des. 2017 13:30, Rom "End of the Line" på Ullevål, Sognsveien 77 B.

Tittel: 

Fiducial and Objective Bayesian Inference

 

Tid og stad: 11. des. 2017 10:00, Simula
A Performance Evaluation of a Structured Heart Simulation
Tid og stad: 11. des. 2017 10:00, Rom "End of the Line" på Ullevål, Sognsveien 77 B.

Tittel: 

Topics in Condence Distributions