Studentarrangementer

Kommande

Tid og stad: 26. feb. 2018 12:30 - 13:00, Aud. 3, Geology building, University of Oslo

Towards Continuous Estimates of Evapotranspiration in Alpine Norway - The Establishment of an Eddy Covariance system at Finse

Tid og stad: 27. feb. 2018 10:15, Rom Ø394, Fysikkbygningen

Fast Evaluation of Supersymmetric Cross Sections

Tid og stad: 27. feb. 2018 14:15, Rom Ø394, Fysikkbygningen

Improving on a model for antideuteron production

Tid: 28. feb. 2018 23:55

Vil du være med på å lage en spennende fadderuke med sosiale aktiviteter og faglig innhold? Kjemisk institutt søker programfaddersjefer for fadderuka 2018. Bli med og skap god stemning på ditt program!

Tid og stad: 7. mars 2018 12:15, Lille fysiske auditorium (V232)

DCE-MRI Pharmacokinetic Model Optimization and Implications for Brain Cancer Imaging

Tidlegare

Tid og stad: 14. feb. 2018 15:30, Rom Ø394, Fysikkbygningen

Stereoscopic Imaging of Dust Density Waves in Microgravity

Tid og stad: 9. feb. 2018 09:00 - 10:00, Seminarrom 108

Nytt semester har startet. Vi lurer på hvordan det går med deg. Kom og få gratis kaffe og mat på seminarrom 108. / New semester has started. We wonder how you are. Come to the seminar room 108 and get free coffee and food.

Tid og stad: 8. feb. 2018 12:00 - 16:00, Vilhelm Bjerknes' hus
Tid og stad: 7. feb. 2018 10:15, Rom Ø394, Fysikkbygningen

Quark-Gluon-String Dynamics in Proton-Proton Collisions and Thermal Production of Hadrons in Heavy-Ion Collisions

Tid og stad: 5. feb. 2018 14:15 - 14:45, Glasshallen 2, CIENS, Oslo Science Park

Investigating the utility of a linear sea ice drift model for the Arctic

Tid og stad: 1. feb. 2018 10:15, Rom 402, Institutt for teknologisystemer

Net-relative localization algorithm for fish cage inspection operation

Tid og stad: 31. jan. 2018 16:15 - 17:30, Aud. 4, Vilhelm Bjerknes' hus

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) tilbyr spennende studiemuligheter for deg som er student innen realfag.

Tid og stad: 31. jan. 2018 09:15 - 09:45, Meeting room 317, Geology building, University of Oslo

Co-seismic landslides on the western rangefront of the Southern Alps, New Zealand, as a record of ground motion produced by Alpine Fault earthquakes

Tid og stad: 30. jan. 2018 16:15 - 17:30, Auditorium 4, Villhem Bjerknes' hus

Vil du reise på utveksling?

Tid og stad: 25. jan. 2018 13:15, Lille fysiske auditorium (V232)

Impedance Cardiography at Higher Frequencies: A study on the sources of the signal

Tid og stad: 23. jan. 2018 14:15 - 14:45, Aud. 2, Geology building, University of Oslo

RESERVOIR QUALITY CHARACTERIZATION OF THE LOWER JURASSIC STØ FORMATION IN THE SOUTHWESTERN BARENTS SEA

Tid og stad: 19. jan. 2018 13:15, "Hurricane", Ullevål stadion, Sognsveien 77 B.

Tittel: 

Computational Analysis of a Drag reducing Cone Grid

A finite volume simulation of the gecko's aerodynamic skin

Tid og stad: 17. jan. 2018 09:00 - 20:30, Vilhelm Bjerknes' hus
Tid og stad: 17. jan. 2018 09:00 - 20:30, Vilhelm Bjerknes' hus
Tid og stad: 15. jan. 2018 11:00, Møterom "End of the Line", Ullevål stadion, Sognsveien 77 B

Tittel:

Tid og stad: 12. jan. 2018 14:00, "Hurricane", Ullevål stadion, Sognsveien 77 B.

Tittel: 

B-splines in machine learning

Tid og stad: 12. jan. 2018 12:00, End of the Line, Ullevål, Sognsveien 77 B.

Tittel:

Cohomology of Projective Systems on Ranked Posets

 

Tid og stad: 11. jan. 2018 10:00, "End of the Line", Sognsveien 77 B, Ullevål stadion

Tittel:

Modeling the Premium in Non-Life Insurance 

A Comparison of Generalized Linear and Generalized Linear Mixed Models

Tid og stad: 9. jan. 2018 10:30 - 12. jan. 2018 15:00, Ole Johan Dahls hus

Det blir 4 dagers obligatorisk undervisning og denne gangen er det fokus på selve oppgaveskrivingen. Det blir teori- og metodeforelesninger, og skrivekurs.  Det er obligatorisk oppmøte. NB: Følg med på denne nettsiden for oppdateringer. Forbehold om endringer.

Tid: 5. jan. 2018 13:30
A framework for comparing genome annotation from several sources