English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-mål

MN-fakultetet har som mål å kvalitetssikre HMS-arbeidet ved einingane, slik at:

  • Arbeide er samordna og i tråd med UiO si overordna målsetting, følger vedtatte policyer og prosedyrer
  • Studentar og tilsette har eit fullt forsvarleg lærings- og arbeidsmiljø, med fokus på førebygging av uønskte hendingar
  • Det byggast ein felles HMS-kultur som bidreg til at dei tilsette opplev arbeidsplassen som helsefremjande
  • Se til at HMS-arbeidet utvikles for å oppfyll lova sine krav til helse, miljø og tryggleik

Nødnummer:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- /Alarm: 22 85 66 66


Kildesortering på MN
illustrasjon

Roller i HMS-arbeidet på MN-fakultetet

Planer

HMS - Arbeidsmiljø

Sentrale policyer, prosedyrer og verktøy

Førstehjelpskurs

Gratis førstehjelpskurs tilbys alle ansatte ved MN-fakultetet.

Opplæring

Oversikt over kommende HMS-kurs på universitetet.

Arbeidsmiljøutvalet ved fakultetet (MN-LAMU)

Systematisk HMS-arbeid