Nettverk for HMS-koordinatorar ved fakultetet

Nettverket er oppretta som eit tilbod til dei lokale HMS-koordinatorane og til dei som er peikt ut til å ha HMS-koordinering som del av sine arbeidsoppgåver ved UiO.

Nettverket skal fungere som ein møteplass og eit nettverk for policydiskusjonar, informasjon og erfaringsutveksling i HMS-arbeid ved fakultetet.
Medlemmane i nettverket kan dra veksel på kvarandre sine erfaringar, gje innspel til system og rutinar, og dei kan definere omsyn knytt til opplæring og informasjon. Nettverket møtast kvar 6. uke der medlemmane tek opp aktuelle tema.

Møter Vår 2013 - Tema
 
 
 
 

Møter Høst 2012 - Tema
10.okt  - Utarb. av HP2013, Bistand fra BHT 2013, Refleksjon rundt revisjon 2013, referat
Møter Vår 2012 - Tema                                 
29.mai - ROS-analyse, referat
 

 


 

Publisert 4. mars 2011 13:10 - Sist endra 27. okt. 2017 13:09