Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) ved MNs fakultetsadministrasjon

Klare og kjende ansvars-, myndighets- og oppgavefordeling er ein forutsetnad for eit godt HMS-arbeid og for å overhalde HMS-krava i regelverket.

Det lokale arbeidsmiljøutvalget skal virke for et godt arbeids- og læringsmiljø. Se sentrale HMS-sider for informasjon.

Arbeidsgivers representanter Arbeidstakers representanter 2016-17
Mona Bratlie Wenche Brynildsen (vara Hilde Hvistendahl)
Hanne Sølna Helene B. Jansen (vara Therese Ringvold)

Observatør: Områdeleder nedre Blindern

Sekretær: Cecil B. Tidemand Grosch

Publisert 3. apr. 2008 13:08 - Sist endra 7. mars 2017 10:24